it-swarm.dev

android-emulator

Jak se připojit k localhost z VS Android emulátoru

Jak získat šířku a výšku obrazovky

Jak přizpůsobit šířku a výšku při zobrazení aktivity jako dialogu

Velmi jednoduchý kód, ale dostal chybu "Aktivita byla zničena" při použití Fragmentu 

Změna pozice dialogu na obrazovce android

Fragment: které zpětné volání vyvolalo stisknutí tlačítka zpět a přizpůsobení

Android ListView s rychlým posuvem a abecedním indexem sekcí

Android - Nastavte ohraničení kolem ImageView

Proč urychlitač emulátoru intel x86 (instalátor HAXM) ukazuje, že není kompatibilní s Windows?

Android EditText Průhledné Pozadí

Jak zavřít dialog s kliknutím na tlačítko mimo dialog?

Programovat programování výplně

Android emulátor: nemohl dostat wglGetExtensionsStringARB chybu

Jak lze automaticky přidat tisíce oddělovačů jako číslo je vstup do EditText

Zkontrolujte, zda je prvek pohledu přidán do rozvržení nebo ne programově

Způsobeno: Java.lang.UnsupportedOperationException: Nelze převést na kótu: type = 0x1

Chybové hlášení Android Studio Emulator E/AudioFlinger

Android Virtual Device/Android Emulator - Dešifrování není úspěšné

Emulator: emulátor: VAROVÁNÍ: UpdateCheck: Failure: Chyba

Android Studio 3.0.1 Ukazuje emulátor: Proces skončil s ukončovacím kódem 1

Proč Android studio nespustí aplikaci na Android Pie (9.0)?

Mac a "PANIC: Chybějící emulátorový program pro 'CPU'."

neplatná volba pro Android Studio AVD - '-enable-whpx'

je výchozí Android (na zařízení) posluchače v android?

Nastavte šířku a výšku ImageView programově?

jak přidat obrázky do emulátoru Android?

Jak vytvořit soubor APK v Eclipse?

Jak získat číslo verze/verze aplikace pro Android?

Když se objeví softwarová klávesnice, ztratí mé pole EditText

Připojte USB zařízení k Android Emulator?

Jak uložit obsah LogCat do souboru?

Zapište soubor do externího úložiště v systému Android

Android OpenGL ES 2.0 emulátor

Android SDK AsyncTask doInBackground není spuštěn (podtřída)

Jak nastavit rozložení Android pro podporu všech velikostí obrazovky?

Jak opravit INSTALL_PARSE_FAILED_MANIFEST_MALFORMED v mé aplikaci Android

Jak přistupovat k datové/datové složce v zařízení Android?

Kde je uložen obrázek emulátoru Android?

Android emulátor shazovat na Mac

Jak stahovat služby Google Play v emulátoru Android?

Emulator v Android Studio se nespustí

Proč je emulátor v Android Studio velmi pomalý?

Přechod z jedné aktivity na jinou Aktivitu v Androidu

Android emulátor neotáčí do krajiny

emulator-x86.exe přestal fungovat

Visual Studio Android emulátor nebude spouštět aplikaci

Android studio: emulátor je spuštěn, ale nezobrazuje se v Run App.

Vizuální studio Android emulátor se nespustí úplně

Jak změnit velikost emulátoru AVD v Android Studio?

Nelze najít systémový obrázek v emulátoru v Android Studio s Google API

Nelze spustit './qemu/linux-x86_64/qemu-system-i386': Žádný takový soubor nebo adresář

Emulátor Android Studio není dodáván s Play Store pro API 23

aktualizace služeb Google Play v emulátoru

Nelze otevřít avd_name.avd/cache.img

Chyba při čekání na zařízení: Časový limit po 300sekundách čekání na emulátor, aby přišel online

Android Studio Emulator "/ dev/kvm nebyl nalezen"

ERROR Android emulátor je zabit

Testování dostupnosti na emulovaném zařízení (marshmallow)

Jak aktualizovat služby Google Play na emulátoru v aplikaci Android Studio

CHYBA: změna velikosti oddílu e2fsck se nezdařila s výstupním kódem 8

Spouštěč Pixelů zastavuje problém v emulátoru Android 7.1.1 (API 25)

Android Studio Canvas: kreslení příliš velké bitmapy

Nelze spustit emulátor v aplikaci Android Studio

Jak upravit/etc/hosts soubor v Android Studio emulátor běží v nugát?

Android Studio - Povolte VT-x ve vašem nastavení bios

Android emulátor monitoru zařízení 5554 - offline

Emulator na Android Studio se nespustí po aktualizaci nástrojů SDK na 25.3.1

Mám CPU AMD Ryzen a emulátor Android Studio nefunguje

Internet přestal fungovat na Android Emulator (Mac OS)

Android Studio Emulator a "Proces skončil s kódem ukončení -1073741511 (0xC0000139)"

Emulator Android Studio 3.0: Nelze zamknout hlas pro audioInputDeviceIOProc

Android Studio, Náhle dostal GPU Driver Problém při spuštění emulátoru

Obrazovka Android emulátor zaplní pouze část zlomku aktuální obrazovky emulátoru Android

ARCore Kompatibilní zařízení

Android studio Emulator (zařízení neautorizované)

/ dev/kvm se nenachází na Mac OS

Chyba aplikace "No emulator installed" v aplikaci Android Studio, i když je spuštěna a spuštěna aplikace Intel HAXM

Virtuální zařízení Android Studio Pixel 2 - Pixel 2 AVD

Android Studio AVD - emulátor: Proces skončil s kódem ukončení 1

Emulátor: glClear: 466 GL err 0x502

flutter run: Žádná připojená zařízení

Emulator: FB: openColorBuffer cb popisovač 0x58 nebyl nalezen

/ dev/kvm povolení odepřen emulátor Android

glTexImage2D: got err pre :( 0x506 interní 0x1908 formát 0x1908 typ 0x1401

Chyba aplikace Android Emulator chybí WinHvPlatform.dll

android studio emulátor nemohl inicializovat DirectSoundCapture

Proč je emulátor Android tak pomalý? Jak můžeme urychlit emulátor Android?

Problém s emulátorem v Androidu

Jak emulovat polohu GPS v emulátoru Android?

Problém emulátoru HelloAndroid

Jak získat zdrojový kód HTML stránky z odkazu HTML v Androidu?

Jak nastavit možnosti Internetu pro emulátor Android?

Android: Jak najít pozici kliknutou z kontextového menu

Jak používat 3G připojení v Android aplikaci namísto Wi-fi?

Jak mohu odstranit ukázkovou aplikaci z emulátoru Android?

Android emulátor-5554 offline

Android: UnknownHostException

Jak procházet localhost na zařízení Android?

Jak nainstalovat soubor APK do emulátoru Android?

Seek bar, změna barvy cesty ze žluté na bílou