it-swarm.dev

Neočekávaná předpona jmenného prostoru "xmlns" nalezená pro značku LinearLayout

Mám chybu v následujícím souboru XML. "Neočekávaná předpona jmenného prostoru" xmlns "nalezená pro značku LinearLayout" . Vyzkoušela jsem řešení, která jsou k dispozici i v jiných podobných otázkách, ale to pro mě nefungovalo. Stejná chyba se vyskytuje ve 3 řádcích, kde se používá LinearLayout.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView xmlns:Android="http://schemas.Android.com/apk/res/Android"
  Android:layout_width="fill_parent"
  Android:layout_height="wrap_content"
  Android:background="@drawable/background" >

  <LinearLayout
    xmlns:Android="http://schemas.Android.com/apk/res/Android"
    Android:layout_width="fill_parent"
    Android:layout_height="fill_parent"
    Android:orientation="vertical" >

    <TextView
      Android:id="@+id/menu_top_text"
      Android:layout_width="wrap_content"
      Android:layout_height="wrap_content"
      Android:text="@string/name_version"
      Android:textColor="@color/black"
      Android:textSize="20sp" />

    <LinearLayout
      Android:layout_width="fill_parent"
      Android:layout_height="wrap_content"
      Android:orientation="horizontal" >
    </LinearLayout>

    <!-- A horizontal line -->

    <FrameLayout
      Android:layout_width="fill_parent"
      Android:layout_height="30px" >
    </FrameLayout>

    <LinearLayout
      xmlns:Android="http://schemas.Android.com/apk/res/Android"
      Android:layout_width="fill_parent"
      Android:layout_height="wrap_content"
      Android:gravity="center_horizontal"
      Android:orientation="vertical" >

      <LinearLayout
        xmlns:Android="http://schemas.Android.com/apk/res/Android"
        Android:layout_width="fill_parent"
        Android:layout_height="wrap_content"
        Android:gravity="center"
        Android:orientation="horizontal" >

        <Button
          Android:id="@+id/start_stop_button"
          Android:layout_width="74dp"
          Android:layout_height="74dp"
          Android:text="@string/start_server" />

        <Button
          Android:id="@+id/instructions"
          Android:layout_width="120dp"
          Android:layout_height="74dp"
          Android:text="@string/instructions_label" />

        <Button
          Android:id="@+id/setup"
          Android:layout_width="74dp"
          Android:layout_height="74dp"
          Android:text="@string/setup_label" />
      </LinearLayout>
    </LinearLayout>

    <FrameLayout
      Android:layout_width="fill_parent"
      Android:layout_height="30px" >
    </FrameLayout>

    <!-- A horizontal line -->

    <FrameLayout
      Android:layout_width="fill_parent"
      Android:layout_height="1px"
      Android:background="#666666" >
    </FrameLayout>

    <FrameLayout
      Android:layout_width="fill_parent"
      Android:layout_height="10px" >
    </FrameLayout>

    <TableLayout
      Android:layout_width="fill_parent"
      Android:layout_height="wrap_content"
      Android:shrinkColumns="2" >

      <TableRow>

        <TextView
          Android:layout_width="wrap_content"
          Android:layout_height="wrap_content"
          Android:gravity="left"
          Android:text="@string/server_status"
          Android:textColor="@color/black"
          Android:textSize="16sp" />
        <!-- A small spacer between the columns -->

        <FrameLayout
          Android:layout_width="3sp"
          Android:layout_height="wrap_content" />

        <TextView
          Android:id="@+id/server_status"
          Android:layout_width="wrap_content"
          Android:layout_height="wrap_content"
          Android:text="@string/unknown"
          Android:textColor="@color/black"
          Android:textSize="16sp" />
      </TableRow>
    </TableLayout>

    <FrameLayout
      Android:layout_width="fill_parent"
      Android:layout_height="10px" >
    </FrameLayout>

    <!-- A horizontal line -->

    <FrameLayout
      Android:layout_width="fill_parent"
      Android:layout_height="1px"
      Android:background="#666666" >
    </FrameLayout>

    <FrameLayout
      Android:layout_width="fill_parent"
      Android:layout_height="10px" >
    </FrameLayout>

    <TableLayout
      Android:layout_width="fill_parent"
      Android:layout_height="wrap_content"
      Android:shrinkColumns="2" >

      <TableRow>

        <TextView
          Android:layout_width="wrap_content"
          Android:layout_height="wrap_content"
          Android:gravity="left"
          Android:text="@string/my_url_is"
          Android:textColor="@color/black"
          Android:textSize="16sp" />
        <!-- A small spacer between the columns -->

        <FrameLayout
          Android:layout_width="3sp"
          Android:layout_height="wrap_content" />

        <TextView
          Android:id="@+id/ip_address"
          Android:layout_width="wrap_content"
          Android:layout_height="wrap_content"
          Android:text="@string/no_url_yet"
          Android:textColor="@color/black"
          Android:textSize="16sp" />
      </TableRow>

      <TableRow>

        <TextView
          Android:layout_width="wrap_content"
          Android:layout_height="wrap_content"
          Android:gravity="left"
          Android:text="@string/wifi_status"
          Android:textColor="@color/black"
          Android:textSize="16sp" />
        <!-- A small spacer between the columns -->

        <FrameLayout
          Android:layout_width="3sp"
          Android:layout_height="wrap_content" />

        <TextView
          Android:id="@+id/wifi_status"
          Android:layout_width="wrap_content"
          Android:layout_height="wrap_content"
          Android:text="@string/unknown"
          Android:textColor="@color/black"
          Android:textSize="16sp" />
      </TableRow>

      <TableRow>

        <TextView
          Android:id="@+id/last_error_label"
          Android:layout_width="wrap_content"
          Android:layout_height="wrap_content"
          Android:gravity="left"
          Android:text="@string/last_error"
          Android:textSize="16sp"
          Android:visibility="gone" />
        <!-- A small spacer between the columns -->

        <FrameLayout
          Android:layout_width="3sp"
          Android:layout_height="wrap_content" />

        <TextView
          Android:id="@+id/last_error"
          Android:layout_width="wrap_content"
          Android:layout_height="wrap_content"
          Android:text="@string/unknown"
          Android:textColor="#ff0000"
          Android:textSize="16sp"
          Android:visibility="gone" />
      </TableRow>
    </TableLayout>

    <FrameLayout
      Android:layout_width="fill_parent"
      Android:layout_height="10px" >
    </FrameLayout>

    <!-- A horizontal line -->

    <FrameLayout
      Android:layout_width="fill_parent"
      Android:layout_height="1px"
      Android:background="#666666" >
    </FrameLayout>

    <!--
     <TextView Android:id="@+id/proxy_header"
    Android:layout_height="wrap_content"
    Android:layout_width="wrap_content"
    Android:text="@string/proxy_experimental"
    Android:textSize="16sp"
    />
    -->

    <TableLayout
      Android:layout_width="fill_parent"
      Android:layout_height="wrap_content"
      Android:shrinkColumns="2" >

      <TableRow>

        <!--
         <TextView
        Android:layout_height="wrap_content"
        Android:layout_width="wrap_content"
        Android:text="@string/proxy_status"
        Android:textSize="16sp"
        Android:gravity="left"
        />
        -->
        <!-- A small spacer between the columns -->

        <FrameLayout
          Android:layout_width="3sp"
          Android:layout_height="wrap_content" />
      </TableRow>

      <TableRow>

        <!-- A small spacer between the columns -->

        <FrameLayout
          Android:layout_width="3sp"
          Android:layout_height="wrap_content" />
      </TableRow>

      <TableRow>

        <!-- A small spacer between the columns -->

        <FrameLayout
          Android:layout_width="3sp"
          Android:layout_height="wrap_content" />
      </TableRow>

      <TableRow>

        <!-- A small spacer between the columns -->

        <FrameLayout
          Android:layout_width="3sp"
          Android:layout_height="wrap_content" />
      </TableRow>
    </TableLayout>

    <!-- A horizontal line -->

    <FrameLayout
      Android:layout_width="fill_parent"
      Android:layout_height="1dp"
      Android:background="#666666" >
    </FrameLayout>

    <!-- A horizontal line -->

    <FrameLayout
      Android:layout_width="fill_parent"
      Android:layout_height="1dp"
      Android:background="#666666" >
    </FrameLayout>

    <LinearLayout
      Android:layout_width="fill_parent"
      Android:layout_height="wrap_content"
      Android:orientation="horizontal"
      Android:visibility="gone" >

      <TextView
        Android:layout_width="wrap_content"
        Android:layout_height="wrap_content"
        Android:text="@string/server_log"
        Android:textColor="#ffffff" />

      <CheckBox
        Android:id="@+id/server_log_checkbox"
        Android:layout_width="wrap_content"
        Android:layout_height="wrap_content"
        Android:checked="false" />
    </LinearLayout>

    <TextView
      Android:id="@+id/server_log"
      Android:layout_width="fill_parent"
      Android:layout_height="wrap_content"
      Android:background="#333333" />

    <!-- A horizontal line -->

    <FrameLayout
      Android:layout_width="fill_parent"
      Android:layout_height="1dp"
      Android:background="#666666"
      Android:visibility="gone" >
    </FrameLayout>

    <LinearLayout
      Android:layout_width="fill_parent"
      Android:layout_height="wrap_content"
      Android:orientation="horizontal"
      Android:visibility="gone" >

      <TextView
        Android:layout_width="wrap_content"
        Android:layout_height="wrap_content"
        Android:text="@string/session_monitor"
        Android:textColor="#ffffff"
        Android:visibility="gone" />

      <CheckBox
        Android:id="@+id/session_monitor_checkbox"
        Android:layout_width="wrap_content"
        Android:layout_height="wrap_content"
        Android:checked="false"
        Android:visibility="gone" />
    </LinearLayout>

    <TextView
      Android:id="@+id/session_monitor"
      Android:layout_width="fill_parent"
      Android:layout_height="wrap_content"
      Android:background="#333333"
      Android:visibility="gone" />

    <!-- A horizontal line -->

    <FrameLayout
      Android:layout_width="fill_parent"
      Android:layout_height="1dp"
      Android:background="#666666" >
    </FrameLayout>

    <!-- It's visually pleasing to have some empty space at the bottom -->

    <FrameLayout
      Android:layout_width="fill_parent"
      Android:layout_height="15dp" />
  </LinearLayout>

</ScrollView>
51
khushalbokadey

Zkuste to prosím následovně:

Odstraňte xmlns:Android="http://schemas.Android.com/apk/res/Android ze všech míst bez ScrollView. Domnívám se, že je dostačující informovat ji o aplikaci jednou a v nejvzdálenějším rozložení nebo pohledu souboru XML. 

83
Shobhit Puri

Setkal jsem se s tímto problémem několikrát s různými kódy. 

Kódy byly v minulosti naprosto v pořádku, ale nyní vykazují tyto chyby.

Našel jsem velmi jednoduché řešení, nevyžaduje žádné změny kódu (přidání, úprava nebo smazání).

Přejděte na kartu Projekt na kartě Klikněte na kartu Ze seznamu vyberte možnost Vyčistit ....

Zobrazí se seznam všech projektů otevřených ve vašem pracovním prostoru.

Můžete vybrat buď jeden projekt, nebo všechny (Obecně dělám "Vyčistit všechny projekty"). Klepněte na tlačítko OK. Proces trvá přibližně 5 až 7 sekund pro přibližně 10 projektů. Všechny chyby XMLNS jsou vyřešeny ... Měli byste to zkusit dříve, než vyzkoušíte jakékoli jiné řešení .... Je to jako restart systému pro chybu systému Windows, která řeší problémy 70 % času ...

Výše uvedené řešení je spíše tempovým řešením, které pracuje ve všech situacích. Aby se v budoucnu situace vyhnula, všechny xmlny kódují společně nahoře. (může být duplicitní prohlášení, které může být požadováno, aby bylo smazáno)

Měl jsem tento problém při integraci Admob na XML soubor.

43
Sudhir

V souboru XML pro systém Android může obor názvů Android:

 • pouze jednou
 • být deklarován pouze v horní ('vnější') Android View v hierarchii xml

nebo obdržíte chybu při vytváření projektu. Ve vašem případě je horní pohled na Android ScrollView, takže se držte

xmlns:Android="http://schemas.Android.com/apk/res/Android"

v ScrollView a odstranit ze všech ostatních vnořených Views, včetně LinearLayout.

6
Gunnar Karlsson

pro lidi, kteří se najednou objeví tato zpráva, by měla být odpověď z Sudhir přijatá odpověď .. angličtina nebyla že dobrý jsem si myslel: takže pokud bojujete: v Eclipse jděte do project menu klikněte clean... a vyberte clean all projects toto odstraní náhodný vzhled tohoto jako zpráva v situaci kde to chybělo předtím

4
user26676

Myslím, že odstranění nepotřebné řádky je vhodnější, protože: 

1) Vyčistěte projekt pouze jednou. A pokud znovu spustíte projekt nebo přepnete z jiného souboru na tento soubor XML, zobrazí se chyba znovu. 

2) Ještě důležitější je, že „xmlns:XXX“ by mělo být vlastností prvního uzlu.

1
lilingmzai

Chcete-li, aby tento problém zmizel jednou a navždy, aniž by došlo ke změnám ve zdroji (které by zavedly šum do sledování verzí):

Přejděte na záložku "Problémy" - klikněte pravým tlačítkem myši na zprávu - vyberte "Rychlá oprava". Objeví se okno, ve kterém můžete Eclipse upozornit, aby tento problém v projektu ignorovala (nebo pouze v jednom souboru, pokud si přeješ).

Poté bude XML kompilovat ok.

0
xmlns:Android="http://schemas.Android.com/apk/res/Android

odstranit výše uvedenou značku

a udržet

<fragment
..........
........
........
......../>

nebo </fragment>

0
user3040657