it-swarm.dev

Aktualizace apt-get nedokáže načíst soubory, chyba „Řešení dočasných selhání…“

Err http://archive.canonical.com natty InRelease  
Err http://security.ubuntu.com oneiric-security InRelease        
Err http://extras.ubuntu.com natty InRelease              
Err http://security.ubuntu.com oneiric-security Release.gpg
 Temporary failure resolving ‘security.ubuntu.com’
Err http://archive.canonical.com natty Release.gpg
 Temporary failure resolving ‘archive.canonical.com’
Err http://extras.ubuntu.com natty Release.gpg
 Temporary failure resolving ‘extras.ubuntu.com’
Err http://gb.archive.ubuntu.com oneiric InRelease
Err http://gb.archive.ubuntu.com oneiric-updates InRelease
Err http://gb.archive.ubuntu.com natty-backports InRelease
Err http://gb.archive.ubuntu.com oneiric Release.gpg
 Temporary failure resolving ‘gb.archive.ubuntu.com’
Err http://gb.archive.ubuntu.com oneiric-updates Release.gpg
 Temporary failure resolving ‘gb.archive.ubuntu.com’
Err http://gb.archive.ubuntu.com natty-backports Release.gpg
 Temporary failure resolving ‘gb.archive.ubuntu.com’

Reading package lists... Done
W: Failed to fetch http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/oneiric/InRelease   
W: Failed to fetch http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/oneiric-updates/InRelease 
W: Failed to fetch http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/natty-backports/InRelease 
W: Failed to fetch http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/oneiric-security/InRelease 
W: Failed to fetch http://archive.canonical.com/ubuntu/dists/natty/InRelease 
W: Failed to fetch http://extras.ubuntu.com/ubuntu/dists/natty/InRelease 
W: Failed to fetch http://archive.canonical.com/ubuntu/dists/natty/Release.gpg Temporary failure resolving ‘archive.canonical.com’
W: Failed to fetch http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/oneiric-security/Release.gpg Temporary failure resolving ‘security.ubuntu.com’
W: Failed to fetch http://extras.ubuntu.com/ubuntu/dists/natty/Release.gpg Temporary failure resolving ‘extras.ubuntu.com’
W: Failed to fetch http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/oneiric/Release.gpg Temporary failure resolving ‘gb.archive.ubuntu.com’
W: Failed to fetch http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/oneiric-updates/Release.gpg Temporary failure resolving ‘gb.archive.ubuntu.com’
W: Failed to fetch http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/natty-backports/Release.gpg Temporary failure resolving ‘gb.archive.ubuntu.com’
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.

To je to, co vidím, když se pokusím spustit Sudo apt-get update. Včera jsem provedl aktualizaci ve své instanci a nyní to zažívám.

105
Lewis

přehled

Vaše otázka má dvě části:

 • oprava dočasných řešení zpráv
 • řešení problémů se správou balíků

Dočasné řešení

Je pravděpodobné, že tento problém je buď:

 • dočasný kvůli tomu, že váš poskytovatel internetových služeb nesprávně neposílá internetový název (DNS) na jeho nebo externí servery DNS, nebo
 • kvůli změně ve vaší síti podobně zablokoval toto pojmenování - například nový router/modem, změna konfigurace přepínače s novou konfigurací.

Podívejme se na možné problémy s řešením DNS.

Nejprve do svého systému dočasně přidejte známý server DNS.

echo "nameserver 8.8.8.8" | Sudo tee /etc/resolv.conf > /dev/null

Poté spusťte Sudo apt-get update.

Pokud se tím vyřeší vaše dočasné vyřešení zprávy, počkejte 24 hodin, abyste zjistili, zda váš ISP problém vyřeší (nebo kontaktujte svého poskytovatele) - nebo můžete do svého systému trvale přidat server DNS:

echo "nameserver 8.8.8.8" | Sudo tee /etc/resolvconf/resolv.conf.d/base > /dev/null

8.8.8.8 je vlastní server DNS společnosti Google.

zdroj

Dalším příkladem serveru DNS, který byste mohli použít, je OpenDNS - například:

echo "nameserver 208.67.222.222" | Sudo tee /etc/resolvconf/resolv.conf.d/base > /dev/null

problémy se správou balíčků

Kromě problémů s dočasným řešením - máte několik problémů se správou balíků, které je třeba napravit - předpokládám, že jste se nedávno pokusili upgradovat z jedna verze Ubuntu do další doporučené verze - ve vašem případě od Natty (11.04) do Oneiric (11.10)

Otevřete terminál a typ

Sudo nano /etc/apt/sources.list

Vyhledejte řádky, které mají v seznamu jiné distribuční jméno, než jste očekávali - ve vašem případě jste upgradovali na oneiric, ale máte jiné jméno vydání natty

Vyhledejte například řádky, které vypadají jako deb http:/archive.canonical.com/ natty backports

Přidat # na začátek řádku, abyste jej mohli komentovat - například

#deb http:/archive.canonical.com/ natty backports

Uložit a znovu spustit:

Sudo apt-get update && Sudo apt-get upgrade

Neměli byste mít žádné další chyby pojmenování vydání.

V době psaní tohoto, možné společné názvy vydání zahrnují lucid, maverick, natty, oneiric, precise, quantal, raring, saucy, trusty, utopic a vivid.

153
fossfreedom

Můžete vyjádřit nevyřešené repo ze souboru sources.list nalezeného na adresáři dir/etc/apt /

Po úpravě sources.list vyčistěte repo apt-get jako

apt-get clean

Poté aktualizujte

apt-get update

Chyba zmizí

12
Mughil

Upozorňujeme, že tato odpověď byla napsána pro staré verze Ubuntu. Aktuální verze používají lokální jmenný server řízený D-Bus, pro který platí diagnostická část této odpovědi, ale ne řešení. Pokud /etc/resolv.conf obsahuje nameserver 127.0.1.1 nebo obecněji nameserver 127.X.Y.Z, neupravujte to.

„Dočasné vyřešení selhání…“ znamená, že váš DNS , tj. Překlad z názvů hostitelů na adresy IP, nefunguje. Nedávno jste na svém počítači něco nakonfigurovali? Pokud ne, může to být přechodná chyba u vašeho poskytovatele služeb Internetu.

ping -n 8.8.8.8 zobrazit řádky jako 64 bytes from 8.8.8.8: …? (Lis Ctrl+C zastavit ping.)

 • Pokud tomu tak není, máte konkrétně problém s připojením IP. Spustit traceroute -n 8.8.8.8 a podívejte se, kde se zastaví: Pokud je to ve vaší domácnosti/kanceláři, zkontrolujte síťové vybavení. Pokud se na svého ISP dostanete, stěžujte si na něj.
 • Pokud ano, máte konkrétně problém s DNS. Zkontrolujte obsah /etc/resolv.conf; měla by existovat řádek jako nameserver 1.2.3.4 (možná více než jeden z nich). Pokud jsou řádky k dispozici, pravděpodobně se jedná o dočasný problém u vašeho poskytovatele služeb Internetu a můžete jej obejít přidáním nameserver 8.8.8.8 do tohoto souboru (deklaruje zvláštní server DNS, který poskytuje společnost Google zdarma). Pokud je první číslo za nameserver 127, pak je na vašem počítači relé DNS (to je dobrá věc) a musíte toto relé DNS nakonfigurovat, nikoli změnit /etc/resolv.conf. U moderních verzí Ubuntu je ve výchozím nastavení předáno DNS, je to Dnsmasq a je řízeno pomocí D-Bus.

Někdy, když stojíte za proxy serverem, je dokonce nutné vygenerovat apt.conf soubor v /etc/apt/ a vyplňte jej konkrétními položkami, například:

Acquire::http::proxy "http://<yourproxyserver>:<Port>";
Acquire::https::proxy "http://<yourproxyserver>:<Port>";
Acquire::ftp::proxy "http://<yourproxyserver>:<Port>";

Pokud je vyžadováno ověření, vypadá konfigurační soubor takto:

Acquire::http::proxy "http://<domain\user>:<password>@<yourproxyserver>:<Port>";
Acquire::https::proxy "http://<domain\user>:<password>@<yourproxyserver>:<Port>";
Acquire::ftp::proxy "http://<domain\user>:<password>@<yourproxyserver>:<Port>";
4
Dirk

Toto je problém DNS. Zkontrolujte svůj /etc/resolv.conf soubor.

například v mém případě, když jsem měl tento problém a zkontroloval tento soubor, soubor byl prázdný! ale měl by obsahovat váš dns-nameserver

těžit:

nameserver 192.168.10.x

192.168.10.x is my gateway ip address

1
parisssss

Tento problém může být způsoben také nesprávně pojmenovaným rozhraním. Například chybová zpráva Temporary failure resolving Může být způsobena rozhraním, které není pojmenováno eth0, Ale je nesprávně pojmenováno eml.

1
karel

Pro ty, kteří používají EC2, nezapomeňte zkontrolovat, zda nastavení vaší skupiny zabezpečení umožňuje odchozí připojení k webům, ze kterých aktualizujete. Můžete nastavit Všechny odchozí přenosy a zjistit, zda funguje.

0
Kasperi

Stejný problém jsem dostal ve virtuálním počítači vmware, hostitel i host jsou Ubuntu. Vyřešil jsem problém změnou nastavení virtuálního počítače. Namísto použití NAT jsem nastavil Bridged. Fungovalo to pro mě

0
Jean-Marc

Přijaté řešení pro mě nefunguje. Zaprvé, pouze apt-get update mě varuje před Temporary failure resolving 'foo.com', ale když zkusím s nslookup foo.com nebo ping foo.com, funguje to dobře!

Můj neuvěřitelně špinavý hack/oprava pro vyřešení této chyby je přidání ručně vyřešených domén do /etc/hosts s tímto krátkým skriptem:

resolveAptHosts()
{
  mapfile -t hosts < <(
    sed -n -r '/^#/d; s;deb(-src)? (http://|ftp://)?([^/ ]+).*;\3;p'\
    /etc/apt/sources.list | sort | uniq )
  # delete all hosts from /etc/hosts, e.g., from an earlier call
  Sudo sed -i -r '/^[0-9]{1,3}(\.[0-9]{1,3}){3}[ \t]+('"$( printf '|%s'\
    "${hosts[@]//./\\.}" | sed 's/^|//' )"')[ \t]*$/d' /etc/hosts
  for Host in ${hosts[@]}; do
    ip=$( nslookup "$Host" | sed -n -r 's|Address:[ \t]*([0-9.]+).*|\1|p' |
       tail -1 )
    Sudo bash -c "echo $ip $Host >> /etc/hosts"
  done
}

Nyní by aktualizace měla fungovat:

resolveAptHosts && Sudo apt-get update

Pokud někdo ví, proč toto řešení funguje a jak vyřešit tuto chybu ve skutečnosti, budu věčně vděčný. Také jsem se pokusil použít Sudo apt-get update -o Acquire::ForceIPv4=true k vyloučení problémů s IPv6, ale to nepomohlo.

0
mxmlnkn

Podobné chyby jsem zaznamenal při spuštění apt-get příkazy. Ukázalo se, že jsem měl na konzole otevřený panel Aktualizace softwaru.
Zdálo se, že to blokuje příkazový řádek apt-get, ale nejsem si jistý.

0
John

Měl jsem tuto chybu. V návaznosti na tip z podpory Linode jsem okomentoval všechny IPv6 linky v/etc/hosts a pak apt-get update začal fungovat.

0
laura

Chybové zprávy by měly říkat, že nemáte připojení k internetu. Stejné chybové zprávy můžete vidět, pokud jste se při počáteční instalaci ubuntu rozhodli neprovádět aktualizace (nepřipojili se k wifi/ethernetu), které po dokončení instalace a restartování vás mohou nechat na nekonečné obrazovce přihlašovací animace Ubuntu (sledováním pohybujících se bodů). .. Pokud se nyní spouštíte v programu Recovery a v kořenovém adresáři Prompt issue apt-get update i poté, co povolíte vytváření sítí z aplikace Recovery, která neumožňuje připojení k síti Wi-Fi, pokud jste se během počáteční instalace vyhnuli síti Wi-Fi.

Řešení tohoto konkrétního případu Edge: zapojte ethernetový kabel, poté spusťte program Recovery a vydejte apt-get update nebo přeinstalujte od nuly a ujistěte se, že povolujete aktualizace

hlavní problém - pokud jste se během instalace nepřipojili k síti Wi-Fi, abyste se vyhnuli aktualizacím balíčku, nedostanete přihlašovací jméno pro wifi výzva během spouštění pro zotavení - toto by mělo být opraveno ... také výše chybové zprávy by měly pouze říci, že nemáte internet spojení

0
Scott Stensland