it-swarm.dev

Jak otevřít soubor s výchozí aplikací z příkazového řádku?

Když na Nautilus poklepete na soubor, otevře se s výchozí aplikací spojenou s příponou souboru. Například .html soubory se otevřou ve webovém prohlížeči a .pdf se otevře v Prohlížeči dokumentů. Existuje způsob, jak reprodukovat stejné chování z příkazového řádku (tj. open path/filename)? Ptám se, protože rád procházím svůj souborový systém z příkazového řádku, ale někdy si nepamatuji, kterou aplikaci. co otevře.

187
Olivier Lalonde

Myslím, že xdg-open je hledaný příkaz.

NAME
    xdg-open - opens a file or URL in the user's preferred application

SYNOPSIS
    xdg-open {file | URL}

    xdg-open {--help | --manual | --version}

DESCRIPTION
    xdg-open opens a file or URL in the user's preferred application. If a
    URL is provided the URL will be opened in the user's preferred web
    browser. If a file is provided the file will be opened in the preferred
    application for files of that type. xdg-open supports file, ftp, http
    and https URLs.

např .: xdg-open index.php

Otevře se index.php v geditu (pokud používáte gnome).

Pokud chcete otevřít webovou adresu v prohlížeči

xdg-open http://google.com

tím se ve výchozím prohlížeči otevře google.com.


xdg-open je wrapper skript - použije nástroj desktopového prostředí (gio open, gvfs-open, kde-open, gnome-open, dde-open, exo-open a řadu dalších takových nástrojů). Je také nainstalován ve výchozím nastavení a velmi pravděpodobně bude fungovat v minulých, současných a budoucích verzích (na druhé straně, gvfs-open a gnome-open byly zastaralé a v dalších vydáních nemusí být k dispozici).

246
aneeshep

xdg-open a gnome-open

xdg-open je nejuniverzálnější způsob (pracovat také na KDE)

46
shellholic

Pokud chceš:

 • vytvořte alias pro tento příkaz (např. open)
 • skrýt výstup z příkazu
 • i nadále používat tento terminál

Můžete použít tuto . Bashrc function :

function open () {
 xdg-open "[email protected]">/dev/null 2>&1
}
16
Jesse Knight