it-swarm.dev

Jak přidat cestu programu do proměnné prostředí $ PATH?

Možný duplikát:
Jak přidat adresář na mou cestu?

Musím použít program ve své práci. Postupoval jsem podle pokynů k instalaci tohoto PROGRAMU. Když se však pokusím spustit, zobrazí se zpráva - program_that_I_want_to_run:Command not found

Vím, že je to $PATH problém, ale vyzkoušel jsem příkazový řádek popsaný v pokynech a nefungovalo to.

  1. Nastavit proměnnou prostředí CONFIG_PATH

    export CONFIG_PATH=/my_path_to_PROGRAM/PROGRAM/config/

Jsem si jist, že jsem správně označil cestu pro přístup do adresáře config. Žádné chyby při psaní.

Pomoc?

43
ikaj

Nejprve zkontrolujte původní cestu:

echo $PATH

Mělo by to ukazovat něco takového:

/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games

Nyní přidejte program na tuto cestu a zajistěte, že budete celou cestu používat z/do programu.

export PATH=$PATH:/path/to/my/program

Tím nastavíte proměnnou PATH na existující PATH plus to, co přidáte na konec. Zkontrolujte, zda byl přidán ( Caveat : existuje pouze v aktuální relaci terminálu) :

echo $PATH
64
Kilizo

Přidejte tento řádek do ~/.bashrc (použijte PATH místo CONFIG_PATH)

export PATH=$PATH:/path/to_directory_containing_program
export CONFIG_PATH=/my_path_to_PROGRAM/PROGRAM/config/
18
Panther