it-swarm.dev

Jak získat využití disku z příkazového řádku?

Jak mohu získat aktuální využití disku (v%) pevného disku z příkazového řádku?

144
Olivier Lalonde

Pomocí příkazu df.

Zde je příklad výstupu:

$ df
Filesystem      1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1      303537496 27537816 260580948 10% /
none          950788    252  950536  1% /dev
none          959516    232  959284  1% /dev/shm
none          959516    388  959128  1% /var/run
none          959516     0  959516  0% /var/lock

Podívejte se také na jeho manpage .

146
htorque

ncd

Funguje dobře z příkazového řádku. Je to založené na ncurses a interaktivní.
Můžete jej nainstalovat pomocí Sudo apt-get install ncdu.

enter image description here

Alternativy

 • Deset nejlepších: du -shx * | sort -rh | head -10
 • Pokud chcete použít jemnější disk, měli byste se podívat na odpovědi zde .
128