it-swarm.dev

Vynechejte výzvu ano / ne v 'apt-get upgrade'

Abychom při aktualizaci počítače nezadali všechny příkazy apt-get, udělal jsem pro to jednoduchý příkaz alias. Ale opravdu chci být schopen jen napsat svůj alias a nechat to dělat svou věc, a nemusím čekat, až se na výzvu ano/ne objeví „y“. Existuje jednoduchý způsob, jak tento Prompt obejít nebo přidat někde do aliasu „ano“?

71
Ntc

Jistě, i když jsem to nikdy nezkoušel jako alias, ale mělo by to fungovat:

Sudo apt-get update && Sudo apt-get -y upgrade
101
wojox
apt-get -o Dpkg::Options::='--force-confold' --force-yes -fuy dist-upgrade"


Objasnit Dpkg::Options::='--force-confold' z manuálové stránky:

--force-confold: do not modify the current configuration file, the new version is installed with a .dpkg-dist suffix. With this option alone, even configuration files that you have not modified are left untouched. You need to combine it with
8
Vadim
apt-get update && apt-get upgrade -y && apt-get autoremove && apt-get autoclean

Aktualizace balíčků, upgrade balíčků, odstranění nepoužitých balíčků a odstranění starých verzí balíčků.

Můžete to zkopírovat do:

nano -w yourscript.sh

pak

chmod 777 yourscript.sh

pak

./yourscript.sh

Dokud použijete su před všemi těmito kroky, které vždy dělám.

1
rhY

Dalo by se to také tiše a pak dostanete oznámení, když je vše hotovo. Nevýhodou je, že uvidíte pouze hlášené chyby a neuvidíte, co je aktualizováno.

Sudo apt-get update -qq && Sudo apt-get dist-upgrade -qq && echo "All up to date now!" && notify-send "All up to date now!"
0
HarlemSquirrel