it-swarm.dev

Jak čtu hodnotu vlastního pole stránky?

Jak mohu při vytváření vlastních šablon stránek získat hodnotu vlastního pole zobrazené stránky?

2
Hinek

Použijte funkci get_post_meta .

2
sorich87

Vlastní pole WordPress

Vlastní pole WordPress obsahují klíč a hodnotu. Chcete-li získat obě <?php the_meta(); ?> se vrátí

<ul class='post-meta'>
<li><span class='post-meta-key'>your_key:</span> your_value</li>
</ul>

Chcete-li vrátit hodnotu uloženou pro konkrétní použití klíče:

<?php get_post_custom_values('my_key', $post_id); ?> **

Pokud příspěvek obsahuje více než 1 hodnotu pro stejný klíč, můžete použít smyčku foreach pro výstup všech z nich v poli:

<?php    
  $mykey_values = get_post_custom_values('my_key');
  foreach ( $mykey_values as $key => $value ) {
    echo "$key  => $value <br />"; 
  }  
?>

Toto se vrátí:

0 => First value 
1 => Second value
2 => Third value 

Chcete-li vrátit pole klíčů ve všech vlastních polích, použijte:

<?php get_post_custom_keys($post_id); ?> 

Přidání vlastních polí do příspěvku:


alt text

7
Chris_O