it-swarm.dev

Vlastní typy příspěvků a kategorie?

Pro život mě nemohu dostat kategorie, aby vznikly s mým vlastním typem příspěvku. Přidal jsem následující - jednoduchý - kód na konec souboru functions.php mého motivu, ale nevidím žádné kategorie v mém vlastním příspěvku ze strany administrátora.

register_post_type("customy", array(
  'label' => 'Customy',
  'description' => 'Custom stuff for this site.',
  'public' => true,
  'hierarchical' => true,
  'supports' => array('title', 'editor', 'author', 'thumbnail', 'revisions'),
  'taxonomies' => array('category')
));
register_taxonomy_for_object_type('category', 'customy');
1
Sampson

Zdá se, že i když register_post_type() přidá nové post_type okamžitě, zdá se, že logiku je třeba svázat do funkce a přidat ji do akce init pro taxonomii kategorií, která má být spojena s post_type. Pracovní příklad následuje:

function add_articles_post_type() {
 register_post_type("article", array(
  'label' => 'Article',
  'public' => true,
  'hierarchical' => true,
  'supports' => array('title','editor','author','thumbnail','revisions')
 ));
 register_taxonomy_for_object_type('category', 'article');
}
add_action('init', 'add_articles_post_type');
5
Sampson