it-swarm.dev

Získejte 'slug' vlastní taxonomie

Případ použití:

Mám vlastní příspěvek typu 'show' pro hudební místo. V postranním panelu chceme zobrazit všechny související 'show' k aktuálnímu na single-show.php. Budou spojeny vlastní taxonomií „žánru“. Myslel jsem si, že můžu vypsat vlastní taxonomické slimáky pro příspěvek (může být více než jeden) do proměnné a pak předat tuto proměnnou do vlastního dotazu pro postranní post.

Použití funkce get_the_term_list () funguje, pokud existuje jediná taxonomie, ale pokud existuje více zlomů (samozřejmě).

Nějaké myšlenky na to, jak dostat řadu vlastních taxonomických slimáků pro daný příspěvek do proměnné?

3
curtismchale

Můžete udělat něco jako následující:

$terms = get_the_terms( $post->id, 'genre' ); // get an array of all the terms as objects.

$terms_slugs = array();

foreach( $terms as $term ) {
    $terms_slugs[] = $term->slug; // save the slugs in an array
}
4
sorich87