it-swarm.dev

Zobrazuje se název příspěvku na stránce Upravit příspěvek?

Snažím se zahrnout název příspěvku do obrazovky úprav vlastního příspěvku. Pokud se například příspěvek nazývá Biografie, chci, aby název stránky s úpravami byl 'Upravit životopis'. Používám níže uvedený kód:

function my_post_register() {
 $mypagetitle = $post->post_title;
 $labels = array(
  'edit_item' => __('Edit '.$mypagetitle),

Proč se nezobrazuje název příspěvku?

2
fxfuture

To udělá:

function edit_screen_title() {
    global $post, $title, $action, $current_screen;

    if( isset( $current_screen->post_type ) && $current_screen->post_type == 'post' && $action == 'edit' )
        $title = 'Edit ' . $post->post_title;
}

add_action( 'admin_head', 'edit_screen_title' );
3
sorich87

dvě věci, které bych navrhl. Nejprve zkuste přidat globální $ post jako první řádek ve vaší funkci

global $post;

Také v místech, kde jsem měl problémy s post_title, jsem našel jinou funkci

$mypagetitle = single_post_title('', false);

Můžete to zkusit - více informací: http://codex.wordpress.org/Function_Reference/single_post_title

0
keranm