it-swarm.dev

Chybné pole kategorie chybí s registrovanou vlastní taxonomií

Zaregistroval jsem nový termín taxonomie pomocí stejného kódu na dvou různých místech. Na jednom místě (instalace Vanilky), Pokud přejdu do mého termínu taxonomie v menu admin, vidím možnost 'slim' pro obrazovku Přidat kategorii. Na mých dalších stránkách se všemi zásuvnými moduly, které jsou zakázány, se tato možnost nezobrazí.

Každý, kdo ví, co to může způsobit?

Registrovat kód taxonomie:

register_taxonomy( 'my_topics', 
array( 'post', 'page' ), 
array( 'hierarchical' => true, 
'label' => 'my Categories', 
'query_var' => 'topics', 
'rewrite' => array('slug' => 'topics')
) ); 
1
codecowboy

Hodnota pro global_terms_enabled pro multisite je uložena v wp_sitemeta

http://wordpress.org/support/topic/plugin-edit-category-slug-wpmu-how-to-make-it-work-with-last-wpmu-30

Přepnula jsem to na vypnuto a znovu se objeví pole kategorie slug. Pokud se někdo může vyjádřit k tomu, zda je to bezpečné vypnout, bylo by to velmi oceňováno.

1
codecowboy