it-swarm.dev

Získat termín SLUG podle ID období

Mám hierarchickou taxonomii nazvanou 'tarefa'

Musím zobrazit všechny příspěvky z dětské taxonomie. Použil jsem funkci get_term_children function k ověření, zda má taxonomický rodič děti.

Pokud má rodič taxonomie děti, zeptám se příspěvků taxonomických dětí.

Problém je:
Musím se ptát příspěvky podle taxonomie, ale funkce get_term_children vrací pole IDS taxonomie.

Otázkou je:
Jak mohu vrátit taxonomický slimák pomocí ID taxonomie?

7
Sergio Soares

Mám trochu potíže s porozuměním vaší otázky. Taxonomie (jako category) slug nebo termín (jako uncategorized) slug?

get_term_children() pracuje s termíny, takže se budu držet.

Zkuste to:

$term = get_term( $id, $taxonomy );
$slug = $term->slug;
9
Rarst