it-swarm.dev

chcete vytvořit podkategorii.php pro správu podkategorií

Je možné vytvořit subcategory.php a použít jej ke správě podkategorií?

Nebo je tam způsob, jak se to dostat?

Pokud to není možné, je něco takového?

<?php if(is_subcategory() || child() ) {
//do stuff
} else {
// do else
} ?>
1
andrewk

Nemyslím si, že je možné vytvořit subkategorii.php, ale ve vaší kategorii.php můžete udělat následující:

$category = get_category( get_query_var( 'cat' ) );

if( !empty( $category->parent ) ) { // the category has a parent, so it is a subcategory
    // do stuff
} else {
    // do else
}
1
sorich87