it-swarm.dev

Jak získat nastavení formátu data a formátu času pro použití v mé šabloně?

To je zvláštní otázka, ale chci vědět, jak mohu přistupovat k nastavení data a času

Admin > Settings > General > Date Format
Admin > Settings > General > Time Format

Používám plugin Any + Time jQuery jako volič data/času pro zobrazení editoru pro vlastní typ příspěvku. Umožňuje zadat formát data a času pomocí stejného nastavení WordPress. Edit: Ukázalo se, že nepoužívá stejné tokeny, které WordPress dělá. Chromý.

http://www.AMA3.com/anytime/#AnyTime.Converter.format

V ideálním případě chci něco takového udělat ...

<?php 
  $wpDateFormat = get_admin_settings('DateFormat');
  // $wpDateFormat now holds something like "F j, Y"
?>

<script>
    $("#datetime").AnyTime_picker({
      format: '<?php echo $wpDateFormat ?>'
    );
</script>

Co já nevím je ... je taková funkce jako get_admin_settings()?

22
jessegavin
get_option('date_format');
get_option('time_format');
47
scribu

Chcete get_option (). Zejména:

$date_format = get_option( 'date_format' );
$time_format = get_option( 'time_format' );
10
Dougal Campbell

Proč nepíšete malou funkci PHP, která mapuje specifikátory formátu WordPress na specifikátory Any + Time ™? Pak můžete svůj cíl splnit :)

0