it-swarm.dev

Jak získáte formátovaný obsah příspěvku pomocí rozhraní WordPress API?

Snažil jsem se použít

<?php
$my_id = 7;
$post_id_7 = get_post($my_id); 
echo $post_id_7->post_content;
?> 

na základě dokumentace zde .

Článek, který se pokouším načíst, má krátký kód, který je vyzvednut pluginem na mých stránkách a poté formátován do HTML.

Problém je, když jsem výstup post_content na stránky, krátký kód není vyzvednut plugin, a já jsem prostě napsat krátký kód přímo do prohlížeče.

Existuje způsob, jak dostat krátký kód správně vyhodnocen? Nebo používám špatnou funkci?

8
Joseph

Pole objektu Post obsahuje surový obsah, jak je uložen v databázi. To by mělo být formátováno tak, jak se zobrazí při načítání pomocí značek šablony:

$content = apply_filters('the_content', $content);

Tyto filtry spouští řadu formátovacích funkcí, včetně analýzy krátkých kódů. Něco blízko k tomuto:

>>>>>  the_content
8  (object) WP_Embed -> run_shortcode (1) 
  (object) WP_Embed -> autoembed (1) 
10 wptexturize (1) 
  convert_smilies (1) 
  convert_chars (1) 
  wpautop (1) 
  shortcode_unautop (1) 
  prepend_attachment (1) 
11 capital_P_dangit (1) 
  do_shortcode (1) 
23
Rarst