it-swarm.dev

register_post_type pro Stránky?

Četl tento web a Wordpress Codex a vidím, že je funkce umožnit vlastní typ stránek v Wordpress. Jak mohu udělat totéž pro povolení stránek?

Nebo alespoň získejte možnosti, aby se příspěvky zobrazovaly pro umístění příspěvků pod stránkami?

2
phwd

otázka není tak jasná pro pochopení. Každopádně se snažím odpovědět ... Můžete použít 'hierarchické' => true, když deklarujete nový typ vlastního příspěvku.

Pro umístění tohoto nového menu do jiné pozice ve vašem adminu použijte proprety 'menu_position' => 5 ,.

Příklad (přidat do souboru functions.php):

add_action( 'init', 'create_my_post_types' );  

function create_my_post_types() {
  register_post_type( 'mycustompages',
    array(
      'labels' => array(
        'name' => __( 'My custom pages' ),
        'singular_name' => __( 'My custom page' )
      ),
      'public' => true,
      'hierarchical' => true,
      'show_ui' => true,
      'publicly_queryable' => true,
      'exclude_from_search' => false,
      'menu_position' => 5,
      'supports' => array( 'title', 'editor', 'comments', 'trackbacks', 'author', 'excerpt', 'custom-fields', 'thumbnail' ),
      'rewrite' => array( 'slug' => 'mypage', 'with_front' => false ),
    )
  );
}
4
sgelob