it-swarm.dev

Jak mohu zavést starší verzi jádra?

Nejnovější jádro způsobuje problémy s mým zvukem, který fungoval dobře se starší verzí. Protože jsem nainstaloval pouze Ubuntu, Grub se během bootování nezobrazuje. Jak si mohu ručně vybrat svou verzi jádra při bootování?

60
Shahe Tajiryan

Nejjednodušší způsob, jak zobrazit Grub, je stisknout a podržet SHIFT během bootování.

Jako alternativu můžete Grub vždy zobrazit bez zavádění jakéhokoli konkrétního jádra:

gksudo gedit /etc/default/grub

změna GRUB_TIMEOUT to -1 a komentovat GRUB_HIDDEN_TIMEOUT

dokončit spuštěním

Sudo update-grub
63
fossfreedom

Podržíte-li během spouštění klávesu Shift, zobrazí se nabídka Grub. Nyní můžete vybrat starší verzi jádra.

Pro výběr staršího jádra jako výchozího jádra viz this příspěvek

21
martin

Při bootování, kdy se objeví GRUB s položkami vyberte druhou položku, tj. Pokročilé možnosti pro Ubunt zde můžete vidět různé starší verze jádra, které byly nainstalovány dříve, můžete si vybrat jednu mezi nimi to funguje dobře. Jinak jdete do grub.cfg a vložíte požadovanou verzi jádra na aktuálně nainstalovanou položku jádra. Oběma způsoby to funguje

6
Suresh

Pokud máte v systému několik jader, můžete ručně nastavit, která verze jádra se spustí:

 1. Restartujte počítač stisknutím tlačítka Shift pro zobrazení GRUB po spuštění systému BIOS. Uvidíte něco jako: GRUB start page

 2. Vyberte "Pokročilé možnosti pro Ubuntu" a zapamatujte si index tohoto řádku nabídky (počet začíná od 0). Index obrázku je 1

Select concrete Kernel

 1. Vyberte si konkrétní bootovací jádro a také si zapamatujte index tohoto řádku nabídky (počet začíná od 0) Na indexu obrázku vybraného jádra je 2

 2. Spusťte systém. Tato akce je pro jednu botu na konkrétním jádru. Pokud chcete začít od konkrétního jádra celou dobu, měli byste udělat další kroky:

4.1. Otevřete a upravte GRUB:

Sudo nano /etc/default/grub

4.2. Najděte řádek GRUB_DEFAULT = ... (ve výchozím nastavení GRUB_DEFAULT = 0) a nastaví v nabídce nabídky cestu k konkrétnímu jádru (Pamatujte na indexy nabídek z kroků 2 a 3). V mém systému byl první index 1 a druhý 2. Nastavil jsem se na GRUB_DEFAULT

GRUB_DEFAULT="1>2"

Uložení souboru.

4.3. Aktualizace GRUB informace o použití změn:

Sudo update-grub

4.4. Po restartu se automaticky spustí jádro zvolenou cestou menu. Příklad na mém stroji 1 -> 2

4.5. Po restartu zkontrolujte verzi jádra:

uname -r

6
Jackkobec

Nainstalujte prosím předchozí jádro pomocí následujícího příkazu:

Sudo apt-get install linux-image-3.0.0-12-generic linux-headers-3.0.0-12-generic

Poté restartujte počítač. Budete vyzváni k výběru jádra.

3
Paulo Arruda

Od https://help.ubuntu.com/community/Grub2 :

GRUB_HIDDEN_TIMEOUT = 0

Toto nastavení určuje, jak dlouho se bude zobrazovat obrazovka bez nabídky GRUB= 2). Když je obrazovka prázdná, uživatel může stisknutím kterékoli klávesy zobrazit nabídku.

Výchozí chování je skrýt nabídku, pokud je přítomen pouze jeden operační systém. Pokud si chce uživatel zobrazit pouze nabídku Ubuntu, umístěte na začátek tohoto řádku znak #, čímž zakážete skrytou funkci nabídky.

Downgrade jádro: Jak downgrade jádra v 11.1

Upgradujte jádro: Jak mohu upgradovat jádro na 3.1?

3
user26687

16.04 a novější

 1. Ihned po úvodní obrazovce BIOS/UEFI během bootování, s BIOS, rychle stiskněte a přidržte Shift klávesa, která vyvolá nabídku GNU GRUB. (Pokud vidíte logo Ubuntu, vynechal jste bod, do kterého můžete vstoupit do nabídky GRUB.) Pomocí UEFI stiskněte (možná několikrát) Esc klávesou se dostanete do nabídky GRUB. Někdy je úvodní obrazovka výrobce součástí bootloaderu systému Windows, takže když počítač zapnete, přejde přímo na obrazovku GRUB a poté stisknete Shift je zbytečné.

 2. Na obrazovce GRUB vyberte Pokročilé možnosti pro Ubuntu a stiskněte Enter.

  enter image description here

 3. Objeví se nová fialová obrazovka se seznamem jader. Pomocí kláves ↑ a ↓ vyberte, která položka bude zvýrazněna. Stisknutím klávesy Enter spustíte vybrané jádro, klávesou „e“ upravíte příkazy před zavedením systému nebo příkazem „c“ příkazového řádku. Stisknutím klávesy Esc se vrátíte do předchozí nabídky.

  enter image description here

2
karel

Jackkobecova odpověď popisuje způsob prohlížení grub.cfg a procházením zdrojovým kódem vyhledejte číslo nabídky. Snadnější způsob je s tento skript :

Grub Version: 2.02~beta2-36ubuntu3.22


     ┌───────────┤ Use arrow, page, home & end keys. Tab toggle option ├────────────┐
     │ Menu No.   ----------- Menu Name -----------                │ 
     │                                       │ 
     │ 1>3 Ubuntu, with Linux 4.15.0-55-generic                 ↑│ 
     │ 1>6 Ubuntu, with Linux 4.15.0-54-generic                 ▒│ 
     │ 1>9 Ubuntu, with Linux 4.14.134-0414134-generic              ▒│ 
     │ 1>12 Ubuntu, with Linux 4.14.120-0414120-generic              ▮│ 
     │ 1>15 Ubuntu, with Linux 4.14.114-0414114-generic              ▒│ 
     │ 1>18 Ubuntu, with Linux 4.14.110-0414110-generic              ▒│ 
     │ 1>21 Ubuntu, with Linux 4.14.98-041498-generic               ▒│ 
     │ 1>24 Ubuntu, with Linux 4.14.89-041489-generic               ▒│ 
     │ 1>27 Ubuntu, with Linux 4.14.78-041478-generic               ▒│ 
     │ 1>30 Ubuntu, with Linux 4.14.70-041470-generic               ▒│ 
     │ 1>33 Ubuntu, with Linux 4.4.0-157-generic                 ▒│ 
     │ 1>36 Ubuntu, with Linux 3.16.60-031660-generic               ▒│ 
     │ 1>36 Ubuntu, with Linux 3.16.60-031660-generic               ▒│ 
     │ 2  Ubuntu 18.04.1 LTS (18.04) (on /dev/nvme0n1p10)            ▒│ 
     │ 3  Advanced options for Ubuntu 18.04.1 LTS (18.04) (on /dev/nvme0n1p10) ▒│ 
     │ 3>0 Ubuntu (on /dev/nvme0n1p10)                      ↓│ 
     │                                       │ 
     │                                       │ 
     │           [Display Grub Boot]      Exit           │ 
     │                                       │ 
     └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Poznámka: V tomto příkladu grub-menu.sh short byl použit k volání skriptu. Parametr short potlačuje tyto řádky:

   │ 1>10 Ubuntu, with Linux 4.14.134-0414134-generic (upstart)         ▒│ 
   │ 1>11 Ubuntu, with Linux 4.14.134-0414134-generic (recovery mode)      ▒│ 

Ovládací klávesy

Po procházení položkami (můžete použít kolečko myši nebo klávesy se šipkami) stiskněte Escape pro návrat na příkazový řádek.

Pokud stisknete Enter zobrazí se přidružené příkazy grub pro položku:

menuentry 'Ubuntu, with Linux 4.14.134-0414134-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.14.134-0414134-generic-advanced-b40b3925-70ef-447f-923e-1b05467c00e7' {
recordfail
savedefault
load_video
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_gpt
insmod ext2
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root b40b3925-70ef-447f-923e-1b05467c00e7
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root b40b3925-70ef-447f-923e-1b05467c00e7
fi
echo 'Loading Linux 4.14.134-0414134-generic ...'
linux /boot/vmlinuz-4.14.134-0414134-generic root=UUID=b40b3925-70ef-447f-923e-1b05467c00e7 ro noplymouth fastboot acpiphp.disable=1 pcie_aspm=force vt.handoff=7 i915.fastboot=1 nopti nospectre_v2 nospec mem_sleep_default=deep
echo 'Loading initial ramdisk ...'
initrd /boot/initrd.img-4.14.134-0414134-generic
}
Press <Enter> to continue

Aktualizace grubu pro spuštění předchozího jádra

Pro každou položku nabídky existuje sada příkazů grub. Zkompilované položky jsou uloženy v /boot/grub/grub.cfg soubor.

V tomto příkladu chceme jako výchozí nastavit číslo nabídky „1> 9>, takže použijeme:

Sudo -H gedit /etc/default/grub

a najděte tento řádek:

GRUB_DEFAULT=0

a změňte to na:

GRUB_DEFAULT="1>9"

Poté soubor uložte a spusťte

Sudo update-grub
1
WinEunuuchs2Unix