it-swarm.dev

Jak mohu zkontrolovat zdraví pevného disku?

Měl jsem špatnou zkušenost na starém počítači Dell, kde krátce po instalaci Ubuntu na něm selhal pevný disk kvůli přílišnému načítání/vykládání cyklů. Jaký je nejlepší způsob, jak zkontrolovat zdraví mého pevného disku v Ubuntu? Lze to provést z příkazového řádku?

60
dzhelil

Na ploše můžete použít „Disk Utility“ (aka palimpsest nebo gnome-disks v závislosti na vydání Ubuntu).

Pro příkazový řádek navrhuji nainstalovat balíček smartmontools a hrát si s smartctl. Např:

Sudo smartctl --all /dev/sda
69
Oli

Můžete také použít gsmartcontrol, GUI pro smartctl.

18
landroni

Existuje také obslužný program s názvem badblocks a další s názvem shred . Oba tyto obslužné programy mohou na vaší zapisovací jednotce provádět operace čtení a zápisu, které lze použít k zajištění bezpečného používání jednotky. Osobně, kdybych viděl v jednom z nich chybu, vyměnil bych disk.

Jsou velmi pomalé a jejich dokončení může nějakou dobu trvat, ale mohou vám poskytnout představu o jejich zdraví. Také, protože píšou, ztratíte data na disku a měli byste je spustit ze živého CD, jak navrhuje caesay. Nedávno jsem táhl kolem SystemRescueCd.

8
sosc