it-swarm.dev

Jak najít jméno počítače v LAN z IP adresy?

Moje síť zahrnuje počítače se systémem Linux a další se systémem Windows. A můj počítač běží na Linuxu.

55
Islam Hassan

Zadejte terminál

arp -a

Ukáže všechny hostitele v LAN, ať už se jedná o Linux nebo Windows.

35
Ketan Patel

Zadejte terminál

Sudo aptitude install nmap
nmap -sP xxx.xxx.xxx.xxx

To vám poskytne:

Starting Nmap 5.21 ( http://nmap.org ) at 2012-11-03 19:08 CET
Nmap scan report for Host.DOMAIN (xxx.xxx.xxx.xxx)
Host is up (0.00052s latency).
MAC Address: YY:YY:YY:YY:YY:YY (Manufactor)
Nmap done: 1 IP address (1 Host up) scanned in 0.11 seconds

Kde Host.DOMAIN je název DNS počítače.

19
Germar

Co když to zkusíte:

Můžete ji spustit v systému Windows

nbtstat -A xxx.xxx.xxx.xxx (where x is the ip address)

na Ubuntu můžete nainstalovat nbtscan. Více informací najdete zde: http://www.unixwiz.net/tools/nbtscan.html

Doufám, že to pomůže

9
Brett

Zpětné vyhledávání názvu Netbios může dosáhnout toho, co chcete, více než „hostname“, což je funkce DNS a tcp/ip. nmblookup s parametrem -A vrací názvy zařízení i adresu MAC. Zkuste něco takového:

nmblookup -A 192.168.1.2
7
Frere

Pokud vaše síť provozuje server DHCP, obvykle na modemu/routeru, je pravděpodobné, že budete mít způsob, jak zobrazit adresy přiřazené DHCP - často prostřednictvím webové stránky a které často uvádějí názvy počítačů vedle přidělených IP adres .

3
Jazz

Jen bych to použil

nslookup xxx.xxx.xxx.xxx

ukáže mi jméno hostitele (obvykle název počítače)

2
Chester

Podle mého nejlepšího vědomí není k dispozici žádný nástroj k převedení IP adresy na jméno NetBIOS. Představoval bych si, že by vám nějaký druh programu pro určování sítě nebo programu pro penetrační testování mohl poskytnout takovou bolestivost informací. Všechny počítače by však musely být ve stejné doméně a podsíti.

1
Xernicus