it-swarm.dev

Chyba při zpracování instrukcí pro zpracování životního cyklu

Níže je můj soubor pom.xml. Na první linii jsem se dopustil chyby 

Chyba při zpracování instrukcí pro zpracování životního cyklu.

Potřebuji pomoc při hledání toho, co způsobilo chybu.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.Apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.Apache.org/POM/4.0.0 http://maven.Apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>com.example</groupId>
  <artifactId>demo</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <packaging>jar</packaging>

  <name>First</name>
  <description>Demo project for Spring Boot</description>

  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>1.2.4.RELEASE</version>
    <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
  </parent>

  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
    <Java.version>1.8</Java.version>
  </properties>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

  <repositories>
    <repository>
      <id>spring-snapshots</id>
      <name>Spring Snapshots</name>
      <url>https://repo.spring.io/snapshot</url>
      <snapshots>
        <enabled>true</enabled>
      </snapshots>
    </repository>
    <repository>
      <id>spring-milestones</id>
      <name>Spring Milestones</name>
      <url>https://repo.spring.io/milestone</url>
      <snapshots>
        <enabled>false</enabled>
      </snapshots>
    </repository>
  </repositories>
  <pluginRepositories>
    <pluginRepository>
      <id>spring-snapshots</id>
      <name>Spring Snapshots</name>
      <url>https://repo.spring.io/snapshot</url>
      <snapshots>
        <enabled>true</enabled>
      </snapshots>
    </pluginRepository>
    <pluginRepository>
      <id>spring-milestones</id>
      <name>Spring Milestones</name>
      <url>https://repo.spring.io/milestone</url>
      <snapshots>
        <enabled>false</enabled>
      </snapshots>
    </pluginRepository>
  </pluginRepositories>

</project>
15
idiotduffer

Tento problém mě šokoval, konečně se mi to podařilo vyřešit odstraněním celého úložiště maven umístěného v:

Windows: c:\Users\<username>\.m2\

Poté jsem právě aktualizoval projekt (Alt + F5 v Eclipse). Problém pryč!

Možná střet různých verzí Maven (používám několik různých verzí Eclipse + m2e pluginů).

31

Tam je nějaká závislost se poškodil do složky .m2. 

 • Tuto závislost je třeba odstranit ze složky .m2.
 • Pokud se vám nepodaří zjistit, který z nich je poškozen, odstraňte všechny závislosti , Které jsou deklarovány do souboru pom.xml.
2
Vijay

Je to kvůli starší verzi integračního pluginu m2e-wtp. Chcete-li tento problém vyřešit, můžete v aplikaci Eclipse (Neon) přejít na stránku Nápověda -> Instalovat nový software .. -> Zadat http://download.Eclipse.org/m2e-wtp/milestones/neon/1.3/ v poli Práce s a stiskněte klávesu enter. Zaškrtněte všechna políčka, nainstalujte pluginy a restartujte IDE. Mělo by to fungovat. Podobně pro ostatní verze můžete použít následující odkaz https://www.Eclipse.org/m2e-wtp/ a vyzkoušet nejnovější/předchozí sestavení v závislosti na verzi Eclipse.

1
arpane4c5

Podívejte se na web Eclipse http://marketplace.Eclipse.org/content/maven-integration-Eclipse-wtp

Projekt m2Eclipse-wtp se přesunul do Nadace Eclipse. Plugin m2Eclipse-wtp je nyní zastaralý ve prospěch novějšího m2e-wtp

Automatická instalace z trhu byla pozastavena. m2Eclipse-wtp 0.15.3 lze ručně nainstalovat z http://download.jboss.org/jbosstools/updates/m2Eclipse-wtp/

Musíte nejprve odinstalovat všechny m2e-wtp pluginy v Eclipse, pak je nainstalovat z jboss url

1
Yushan Lu

Není třeba čistit .m2 složku, opravil jsem tento problém přidáním odpovídající maven Eclipse

 enter image description here

 enter image description here

1
TINH CAO

Stejný problém se mi stalo.

Používám nový Eclipse Neon. Možná je to problém týkající se verze Maven, která je součástí této nové verze.

Vyřešil jsem to pomocí Gradle místo Maven .

Poznámka: můžete použít Maven s předchozí verzí Eclipse.

0

V mém případě byl stejný problém způsoben jinou verzí maven. Ten, který jsem instaloval manuálně a další, který přišel Embedded s STS. Tento problém jsem vyřešil pomocí níže uvedených kroků: 1. Odstraněná složka .M2 (c: Uživatelé m2)\t

 1. Byla stažena přesná verze maven, která je vložena do STS a konfigurována v prostředí env. proměnné a proměnná cesty. STS Embedded maven- Image

 2. Aktualizované projekty (klikněte pravým tlačítkem myši na projekt -> Maven -> Aktualizovat projekt ...)

Trvalo nějaký čas v kroku aktualizace, protože všechny závislosti znovu staženy ve složce .M2. Nakonec je vyřešen problém.

0
Pankaj

Zkuste to, mohlo by to být užitečné. 

<project xmlns="http://maven.Apache.org/POM/4.0.0"xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.Apache.org/POM/4.0.0 http://maven.Apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>com.demo</groupId>
<artifactId>test1</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
<packaging>war</packaging>
<parent>
   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
   <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
   <version>1.2.4.RELEASE</version>
   <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
</parent>
<properties>

  <Java-version>1.8</Java-version>

</properties>
<dependencies>

  <dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
  </dependency>


  <dependency>

    <groupId>javax.servlet</groupId>

    <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>

    <version>3.0.1</version>

    <scope>provided</scope>

  </dependency>

  <dependency>

    <groupId>javax.servlet</groupId>

    <artifactId>jstl</artifactId>

    <version>1.2</version>

  </dependency>

  <dependency>

    <groupId>junit</groupId>

    <artifactId>junit</artifactId>

    <version>3.8.1</version>

    <scope>test</scope>

  </dependency>

</dependencies>
 <build>

  <finalName>HelloWorld</finalName>

  <pluginManagement>

    <plugins>

      <plugin>

        <groupId>org.Apache.maven.plugins</groupId>

        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>

        <version>2.3.2</version>

        <configuration>

          <source>${Java-version}</source>

          <target>${Java-version}</target>

        </configuration>

      </plugin>

      <plugin>

        <groupId>org.Apache.maven.plugins</groupId>

        <artifactId>maven-war-plugin</artifactId>

        <version>2.4</version>

        <configuration>

          <warSourceDirectory>src/main/webapp</warSourceDirectory>

          <warName>SpringWebExample</warName>

          <failOnMissingWebXml>false</failOnMissingWebXml>

           </configuration>

          </plugin>

         </plugins>

        </pluginManagement>

   </build>
   </project>
0
Mitul Panchal