it-swarm.dev

Jak vytvoříte PDF z XML v Javě?

Momentálně vytvářím XML soubor v Javě a zobrazuji jej na stránce JSP transformací pomocí XSL/XSLT. Teď musím vzít tento XML soubor a zobrazit stejné informace v PDF. Existuje způsob, jak to udělat pomocí nějakého souboru XSL?

Viděl jsem knihovnu iText Java-PDF, ale nemohu najít žádný způsob, jak ji použít s XML a stylem.

Jakákoli pomoc by byla velmi oceněna. Díky předem!

22
Philip Morton
15
Bogdan Maxim

- Vysvětlení

Pro generování výstupu pdf byste měli použít framework Apache FOP. Jednoduše zadáte data ve formátu xml a vykreslíte stránku souborem xsl-fo a zadáte parametry jako okraj, rozložení stránky v tomto xsl-fo soubor.

Budu poskytovat jednoduché demo, používám maven sestavení nástroj pro shromažďování potřebné soubory jar. Upozorňujeme, že na konci stránky je vložena grafika svg. Také chci ukázat, že můžete vkládat svg grafiky do pdf.

B - Vzorová vstupní data XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="application/xml"?>
<users-data>
  <header-section>
    <data-type id="019">User Bill Data</data-type>
    <process-date>Thursday December 9 2016 00:04:29</process-date>
  </header-section>
  <user-bill-data>
    <full-name>John Doe</full-name>
    <postal-code>34239</postal-code>
    <national-id>123AD329248</national-id>
    <price>17.84</price>
  </user-bill-data>
  <user-bill-data>
    <full-name>Michael Doe</full-name>
    <postal-code>54823</postal-code>
    <national-id>942KFDSCW322</national-id>
    <price>34.50</price>
  </user-bill-data>
  <user-bill-data>
    <full-name>Jane Brown</full-name>
    <postal-code>66742</postal-code>
    <national-id>ABDD324KKD8</national-id>
    <price>69.36</price>
  </user-bill-data>
</users-data>

C - Šablona XSL-FO

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format" version="1.0">
  <xsl:output encoding="UTF-8" indent="yes" method="xml" standalone="no" omit-xml-declaration="no"/>
  <xsl:template match="users-data">
    <fo:root language="EN">
      <fo:layout-master-set>
        <fo:simple-page-master master-name="A4-portrail" page-height="297mm" page-width="210mm" margin-top="5mm" margin-bottom="5mm" margin-left="5mm" margin-right="5mm">
          <fo:region-body margin-top="25mm" margin-bottom="20mm"/>
          <fo:region-before region-name="xsl-region-before" extent="25mm" display-align="before" precedence="true"/>
        </fo:simple-page-master>
      </fo:layout-master-set>
      <fo:page-sequence master-reference="A4-portrail">
        <fo:static-content flow-name="xsl-region-before">
          <fo:table table-layout="fixed" width="100%" font-size="10pt" border-color="black" border-width="0.4mm" border-style="solid">
            <fo:table-column column-width="proportional-column-width(20)"/>
            <fo:table-column column-width="proportional-column-width(45)"/>
            <fo:table-column column-width="proportional-column-width(20)"/>
            <fo:table-body>
              <fo:table-row>
                <fo:table-cell text-align="left" display-align="center" padding-left="2mm">
                  <fo:block>
                    Bill Id:<xsl:value-of select="header-section/data-type/@id"/>
                    , Date: <xsl:value-of select="header-section/process-date"/>
                  </fo:block>
                </fo:table-cell>
                <fo:table-cell text-align="center" display-align="center">
                  <fo:block font-size="150%">
                    <fo:basic-link external-destination="http://www.example.com">XXX COMPANY</fo:basic-link>
                  </fo:block>
                  <fo:block space-before="3mm"/>
                </fo:table-cell>
                <fo:table-cell text-align="right" display-align="center" padding-right="2mm">
                  <fo:block>
                    <xsl:value-of select="data-type"/>
                  </fo:block>
                  <fo:block display-align="before" space-before="6mm">Page <fo:page-number/> of <fo:page-number-citation ref-id="end-of-document"/>
                  </fo:block>
                </fo:table-cell>
              </fo:table-row>
            </fo:table-body>
          </fo:table>
        </fo:static-content>
        <fo:flow flow-name="xsl-region-body" border-collapse="collapse" reference-orientation="0">
          <fo:block>MONTHLY BILL REPORT</fo:block>
          <fo:table table-layout="fixed" width="100%" font-size="10pt" border-color="black" border-width="0.35mm" border-style="solid" text-align="center" display-align="center" space-after="5mm">
            <fo:table-column column-width="proportional-column-width(20)"/>
            <fo:table-column column-width="proportional-column-width(30)"/>
            <fo:table-column column-width="proportional-column-width(25)"/>
            <fo:table-column column-width="proportional-column-width(50)"/>
            <fo:table-body font-size="95%">
              <fo:table-row height="8mm">
                <fo:table-cell>
                  <fo:block>Full Name</fo:block>
                </fo:table-cell>
                <fo:table-cell>
                  <fo:block>Postal Code</fo:block>
                </fo:table-cell>
                <fo:table-cell>
                  <fo:block>National ID</fo:block>
                </fo:table-cell>
                <fo:table-cell>
                  <fo:block>Payment</fo:block>
                </fo:table-cell>
              </fo:table-row>
              <xsl:for-each select="user-bill-data">
                <fo:table-row>
                  <fo:table-cell>
                    <fo:block>
                      <xsl:value-of select="full-name"/>
                    </fo:block>
                  </fo:table-cell>
                  <fo:table-cell>
                    <fo:block>
                      <xsl:value-of select="postal-code"/>
                    </fo:block>
                  </fo:table-cell>
                  <fo:table-cell>
                    <fo:block>
                      <xsl:value-of select="national-id"/>
                    </fo:block>
                  </fo:table-cell>
                  <fo:table-cell>
                    <fo:block>
                      <xsl:value-of select="price"/>
                    </fo:block>
                  </fo:table-cell>
                </fo:table-row>
              </xsl:for-each>
            </fo:table-body>
          </fo:table>
          <fo:block id="end-of-document">
            <fo:instream-foreign-object>
              <svg width="200mm" height="150mm" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
                <path d="M153 334
C153 334 151 334 151 334
C151 339 153 344 156 344
C164 344 171 339 171 334
C171 322 164 314 156 314
C142 314 131 322 131 334
C131 350 142 364 156 364
C175 364 191 350 191 334
C191 311 175 294 156 294
C131 294 111 311 111 334
C111 361 131 384 156 384
C186 384 211 361 211 334
C211 300 186 274 156 274" style="fill:yellow;stroke:red;stroke-width:2"/>
              </svg>
            </fo:instream-foreign-object>
          </fo:block>
        </fo:flow>
      </fo:page-sequence>
    </fo:root>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

D - Struktura adresáře projektu

 enter image description here

E - Pom soubor

<project xmlns="http://maven.Apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.Apache.org/POM/4.0.0 http://maven.Apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>com.levent.fopdemo</groupId>
  <artifactId>Apache-fop-demo</artifactId>
  <packaging>jar</packaging>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <name>Apache-fop-demo</name>
  <url>http://maven.Apache.org</url>

  <properties>
    <fop.version>2.1</fop.version>
  </properties>

  <dependencies>   
    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.Apache.xmlgraphics/fop -->
    <dependency>
      <groupId>org.Apache.xmlgraphics</groupId>
      <artifactId>fop</artifactId>
      <version>${fop.version}</version>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <finalName>Apache Fop Demo</finalName>

    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.Apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <version>3.5.1</version>
        <configuration>
          <source>1.8</source>
          <target>1.8</target>
        </configuration>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
</project>

F - Demo kód: PdfGenerationDemo.Java

package com.levent.fopdemo;

import Java.io.File;
import Java.io.IOException;
import Java.io.OutputStream;

import javax.xml.transform.Result;
import javax.xml.transform.Transformer;
import javax.xml.transform.TransformerException;
import javax.xml.transform.TransformerFactory;
import javax.xml.transform.sax.SAXResult;
import javax.xml.transform.stream.StreamSource;

import org.Apache.fop.apps.FOPException;
import org.Apache.fop.apps.FOUserAgent;
import org.Apache.fop.apps.Fop;
import org.Apache.fop.apps.FopFactory;
import org.Apache.fop.apps.MimeConstants;

public class PdfGenerationDemo 
{
  public static final String RESOURCES_DIR;
  public static final String OUTPUT_DIR;

  static {
    RESOURCES_DIR = "src//main//resources//";
    OUTPUT_DIR = "src//main//resources//output//";
  }

  public static void main( String[] args )
  {
    try {
      convertToPDF();
    } catch (FOPException | IOException | TransformerException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  public static void convertToPDF() throws IOException, FOPException, TransformerException {
    // the XSL FO file
    File xsltFile = new File(RESOURCES_DIR + "//template.xsl");
    // the XML file which provides the input
    StreamSource xmlSource = new StreamSource(new File(RESOURCES_DIR + "//data.xml"));
    // create an instance of fop factory
    FopFactory fopFactory = FopFactory.newInstance(new File(".").toURI());
    // a user agent is needed for transformation
    FOUserAgent foUserAgent = fopFactory.newFOUserAgent();
    // Setup output
    OutputStream out;
    out = new Java.io.FileOutputStream(OUTPUT_DIR + "//output.pdf");

    try {
      // Construct fop with desired output format
      Fop fop = fopFactory.newFop(MimeConstants.MIME_PDF, foUserAgent, out);

      // Setup XSLT
      TransformerFactory factory = TransformerFactory.newInstance();
      Transformer transformer = factory.newTransformer(new StreamSource(xsltFile));

      // Resulting SAX events (the generated FO) must be piped through to
      // FOP
      Result res = new SAXResult(fop.getDefaultHandler());

      // Start XSLT transformation and FOP processing
      // That's where the XML is first transformed to XSL-FO and then
      // PDF is created
      transformer.transform(xmlSource, res);
    } finally {
      out.close();
    }
  }
}

G - Sample Output: output.pdf

 enter image description here

20

Můžete také zkontrolovat projekt Apache zde

6
hakan

BIRT má GUI pro Eclipse, který umožňuje definovat PDF z XML, DB, CSV atd.

2
jeff porter
1
axelclk

Možná se budete chtít podívat na knihovny XSL-FO, které jsou tam, kde lze vytvořit transformaci PDF. Pokusím se najít odkaz.

1
Mitchel Sellers

XSL-Fo můžete aplikovat na XML a transformovat pomocí Java transformátoru:

File xmlfile = new File(baseDir, xml);
File xsltfile = new File(baseDir, xsl);
File pdffile = new File(outDir, "ResultXMLPDF.pdf");

FopFactory fopFactory = FopFactory.newInstance();
FOUserAgent foUserAgent = fopFactory.newFOUserAgent();

OutputStream out = new Java.io.FileOutputStream(pdffile);
out = new Java.io.BufferedOutputStream(out);

try
{
  Fop fop = fopFactory.newFop(MimeConstants.MIME_PDF, foUserAgent, out);
  // Setup XSLT
  TransformerFactory factory = TransformerFactory.newInstance();
  Transformer transformer = factory.newTransformer(new StreamSource(xsltfile));

  transformer.setParameter("versionParam", "1.0");

  Source src = new StreamSource(xmlfile);

  Result res = new SAXResult(fop.getDefaultHandler());

  transformer.transform(src, res);

} finally {
  out.close();
}

System.out.println("Success!");
1
Yaroslav

Použijte JasperReports. Můžete buď vytáhnout data z databáze nebo XML. Můžete exportovat do mnoha formátů: pdf, Excel, html atd.

0
raffimd

V poslední době můžete vytvořit statické PDF s návrhářem Adobe s upravitelnými poli a vytvořit odpovídající XML dokument XDP.

0
Dean J

XML, CSS, XHTML atd. Spočívají v "živém ekosystému" otevřených standardů, zatímco XSL-FO je izolovaný standard.

... Historicky XSL-FO a XSLT byl vytvořen jako dvojčata bratři, ale pouze XSLT zůstává "živým standardem", XSL-FO koncentruje mnoho DNA v proprietárních (Adobe) standardech ... nyní je zastaralý.

Přísně vzato, XSL-FO je součástí "opuštěné cesty", která se nebude vyvíjet, ignoruje CSS, "nový způsob" vyjádřit rozložení v "živém ekosystému".

Není to Java problém

Podívejte se na tuto odpověď o použití CSS-page s XML nebo XHTML.

0
Peter Krauss

Existují dva způsoby, jak toho dosáhnout.

 • Za prvé, můžete vytvořit normální PDF, který při čtení zpět vám nedává hierarchii původního souboru XML. To je velmi podrobně vysvětleno v 'Section 9.4.2 Parsing XML''iText in Action : Edition 2'.

 • Za druhé můžete vytvořit tagovaný PDF, který obsahuje jak hierarchii XML, tak i data. To vám umožní přečíst soubor PDF a vytvořit z něj soubor XML (který přesně odpovídá původnímu souboru XML). Tento koncept je také podrobně popsán v '15.2.3 Adding structure''iText in Action : Edition 2'.

Na základě vašich požadavků můžete použít některý z výše uvedených přístupů.