it-swarm.dev

Jak získat hodnoty všech prvků z XML řetězce v Javě?

Mám řetězec ve formátu XML. Chci si to přečíst a získat hodnoty prvků.

Vyzkoušela jsem Java JAXBContext unmarshell , ale to vyžaduje vytvoření třídy, která pro mě není nutná.

Řetězec:

<customer>
  <age>35</age>
  <name>aaa</name>
</customer>

Chci získat hodnoty age a name.

12
Patan

Toto je váš XML:

String xml = "<customer><age>35</age><name>aaa</name></customer>";

A toto je syntaktický analyzátor:

DocumentBuilder builder = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder();
InputSource src = new InputSource();
src.setCharacterStream(new StringReader(xml));

Document doc = builder.parse(src);
String age = doc.getElementsByTagName("age").item(0).getTextContent();
String name = doc.getElementsByTagName("name").item(0).getTextContent();
32
vault

JSoup má pěknou podporu XML

import org.jsoup.*   
import org.jsoup.nodes.*  
import org.jsoup.parser.*

//str is the xml string 
String str = "<customer><age>35</age><name>aaa</name></customer>"
Document doc = Jsoup.parse(str, "", Parser.xmlParser());
System.out.println(doc.select("age").text())
7
Grooveek

Použití XPath ve standardním API:

String xml = "<customer>" + "<age>35</age>" + "<name>aaa</name>"
  + "</customer>";
InputSource source = new InputSource(new StringReader(xml));
XPath xpath = XPathFactory.newInstance()
             .newXPath();
Object customer = xpath.evaluate("/customer", source, XPathConstants.NODE);
String age = xpath.evaluate("age", customer);
String name = xpath.evaluate("name", customer);
System.out.println(age + " " + name);
4
McDowell

JDOM je poměrně snadné použití:

SAXBuilder builder = new SAXBuilder();
File xmlFile = new File("c:\\file.xml");
Document document = (Document) builder.build(xmlFile);
Element rootNode = document.getRootElement();
List list = rootNode.getChildren("customer");

for (int i = 0; i < list.size(); i++) {

  Element node = (Element) list.get(i);

  System.out.println("Age : " + node.getChildText("age"));
  System.out.println("Name : " + node.getChildText("name"));     
}
2
asgoth

Stejně jako tidbit pro uživatele s více KOMPLIKOVANÝMI XML. Máte-li prvky se stejným názvem, ale různé atributy, například:

<field tag="8"> Country </field>
<field tag="12"> State </field>

Způsob, jak je extrahovat, je sledovat odpověď , ale je třeba změnit hodnotu v funkci .item(int)

Pokud chcete použít první pole .item(0). Pokud chcete použít druhý soubor .item(1)

Doufám, že to pomůže pro budoucí uživatele, jak to udělal pro mě. 

1
Crt

S touto obecnou metodou opakuji všechny prvky:

public static void getElementValues(Node node) {
  NodeList nodeList = node.getChildNodes();
  for (int i = 0, len = nodeList.getLength(); i < len; i++) {
    Node currentNode = nodeList.item(i);
    if (len == 1 && currentNode.getNodeType() == Node.TEXT_NODE) {
      System.out.println(node.getLocalName() + "=" + currentNode.getTextContent());
    }
    else if (currentNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
      getElementValues(currentNode);
    }
  }
}

Výsledek:

age = 35
name = aaa
0
Termininja