it-swarm.dev

Jak se dostat děti z $ (tento) selektor?

Mám podobnou strukturu:

<div id="..."><img src="..."></div>

a chcete použít volič jQuery k výběru podřízeného img uvnitř div na kliknutí.

Chcete-li získat div, mám tento selektor:

$(this)

Jak mohu dostat dítě img pomocí selektoru?

2133
Alex

Konstruktor jQuery akceptuje 2. parametr nazvaný context , který lze použít k přepsání kontextu výběru.

jQuery("img", this);

Který je stejný jako použití .find() takto:

jQuery(this).find("img");

Pokud si přejete, aby byli img, které jste si přáli, pouze přímí potomci kliknutého prvku, můžete také použít .children() :

jQuery(this).children("img");
2771
Simon

Můžete také použít

$(this).find('img');

které by vrátily všechny imgs, které jsou potomky div

456
philnash

Pokud potřebujete dostat první img to je přesně jedna úroveň, můžete to udělat

$(this).children("img:first")
132
rakslice

Pokud za tagem DIV následuje značka IMG, můžete také použít:

$(this).next();
73
Roccivic

přímé děti jsou

$('> .child', this)
60
Rayron Victor

Můžete najít všechny img prvek rodičovské div jako níže

$(this).find('img') or $(this).children('img')

Pokud chcete specifický img element, můžete psát takto

$(this).children('img:nth(n)') 
// where n is the child place in parent list start from 0 onwards

Váš div obsahuje pouze jeden img element. Takže pro toto níže je správné

 $(this).find("img").attr("alt")
         OR
 $(this).children("img").attr("alt")

Ale pokud váš div obsahuje více img elementů jako je níže

<div class="mydiv">
  <img src="test.png" alt="3">
  <img src="test.png" alt="4">
</div>

pak nemůžete použít horní kód k nalezení hodnoty alt druhého prvku img. Můžete to zkusit:

 $(this).find("img:last-child").attr("alt")
          OR
 $(this).children("img:last-child").attr("alt")

Tento příklad ukazuje obecnou představu, že jak můžete najít skutečný objekt v nadřazeném objektu. Třídy můžete použít k rozlišení vašeho podřízeného objektu. To je snadné a zábavné. tj.

<div class="mydiv">
  <img class='first' src="test.png" alt="3">
  <img class='second' src="test.png" alt="4">
</div>

Můžete to provést následujícím způsobem:

 $(this).find(".first").attr("alt")

a konkrétněji jako:

 $(this).find("img.first").attr("alt")

Můžete použít Find nebo děti jako výše. Pro více návštěv Děti http://api.jquery.com/children/ a Najít http://api.jquery.com/find/ . Viz příklad http://jsfiddle.net/lalitjs/Nx8a6/

39
Lalit Kumar

Způsoby odkazování na dítě v jQuery. Shrnul jsem to v následujícím jQuery:

$(this).find("img"); // any img tag child or grandchild etc...  
$(this).children("img"); //any img tag child that is direct descendant 
$(this).find("img:first") //any img tag first child or first grandchild etc...
$(this).children("img:first") //the first img tag child that is direct descendant 
$(this).children("img:nth-child(1)") //the img is first direct descendant child
$(this).next(); //the img is first direct descendant child
33
Oskar

Vyzkoušejte tento kód:

$(this).children()[0]
30
Maxam

Myslím si, že bez znalosti ID DIV můžete vybrat tento IMG takto:

$("#"+$(this).attr("id")+" img:first")
30
Adam

Můžete použít některou z následujících metod:

1 nález ():

$(this).find('img');

2 děti ():

$(this).children('img');
22
Mike Clark

each jQuery je jedna možnost:

<div id="test">
  <img src="testing.png"/>
  <img src="testing1.png"/>
</div>

$('#test img').each(function(){
  console.log($(this).attr('src'));
});
20

Můžete použít Child Selecor pro odkaz na podřízené elementy dostupné v rámci rodiče.

$(' > img', this).attr("src");

A níže je, pokud nemáte odkaz na $(this) a chcete odkazovat img dostupné v rámci div z jiné funkce.

 $('#divid > img').attr("src");
14
Dennis R

Také by to mělo fungovat:

$("#id img")
11
tetutato

Zde je funkční kód, můžete ho spustit (je to jednoduchá ukázka).

Když kliknete na DIV, dostanete obrázek z různých metod, v této situaci je to "DIV".

$(document).ready(function() {
 // When you click the DIV, you take it with "this"
 $('#my_div').click(function() {
  console.info('Initializing the tests..');
  console.log('Method #1: '+$(this).children('img'));
  console.log('Method #2: '+$(this).find('img'));
  // Here, i'm selecting the first ocorrence of <IMG>
  console.log('Method #3: '+$(this).find('img:eq(0)'));
 });
});
.the_div{
 background-color: yellow;
 width: 100%;
 height: 200px;
}
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>

<div id="my_div" class="the_div">
 <img src="...">
</div>

Doufám, že to pomůže!

6
RPichioli

Můžete mít 0 až mnoho <img> tagů uvnitř <div>.

Pro nalezení elementu použijte .find().

Chcete-li zachovat svůj kód bezpečný, použijte .each().

Použití .find() a .each() spolu zabraňuje nulovým referenčním chybám v případě 0 <img> prvků a zároveň umožňuje manipulaci s více prvky <img>.

// Set the click handler on your div
$("body").off("click", "#mydiv").on("click", "#mydiv", function() {

 // Find the image using.find() and .each()
 $(this).find("img").each(function() {
 
    var img = this; // "this" is, now, scoped to the image element
    
    // Do something with the image
    $(this).animate({
     width: ($(this).width() > 100 ? 100 : $(this).width() + 100) + "px"
    }, 500);
    
 });
 
});
#mydiv {
 text-align: center;
 vertical-align: middle;
 background-color: #000000;
 cursor: pointer;
 padding: 50px;
 
}
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></script>

<div id="mydiv">
 <img src="" width="100" height="100"/>
</div>
5
Jason Williams
$(document).ready(function() {
 // When you click the DIV, you take it with "this"
 $('#my_div').click(function() {
  console.info('Initializing the tests..');
  console.log('Method #1: '+$(this).children('img'));
  console.log('Method #2: '+$(this).find('img'));
  // Here, i'm selecting the first ocorrence of <IMG>
  console.log('Method #3: '+$(this).find('img:eq(0)'));
 });
});
.the_div{
 background-color: yellow;
 width: 100%;
 height: 200px;
}
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>

<div id="my_div" class="the_div">
 <img src="...">
</div>
3
SUMIT LAHIRI