it-swarm.dev

Převést xml na řetězec s jQuery

Načítám xml soubor s jQuery ajax loaderem a potřebuji jej převést na řetězec, abych ho mohl znovu uložit pomocí proměnných PHP. Jaký je nejlepší způsob, jak toho dosáhnout?

<script type='text/javascript'>

jQuery.ajax({
  type: "GET",
  url: "data.xml",
  dataType: "xml",
  success: parseXML
  });


function parseXML(xml) {

  var xml_string = jQuery(xml).text(); // (This doesn't work- returns tagless, unformatted text) 
  alert(xml_string);

}

</script>
26
Yarin

Tady to je:

<script type='text/javascript'>

function xmlToString(xmlData) { 

  var xmlString;
  //IE
  if (window.ActiveXObject){
    xmlString = xmlData.xml;
  }
  // code for Mozilla, Firefox, Opera, etc.
  else{
    xmlString = (new XMLSerializer()).serializeToString(xmlData);
  }
  return xmlString;
}  

</script>

Převzato z zde

55
Yarin

to funguje kolem problému .innerHtml.

$('<div>').append(xmlObj).html()
17
Gojko Adzic

To fungovalo pro mě (kredit: http://www.ibm.com/developerworks/xml/tutorials/x-processxmljquerytut/section3.html ):

 function getXmlAsString(xmlDom){
   return (typeof XMLSerializer!=="undefined") ? 
      (new window.XMLSerializer()).serializeToString(xmlDom) : 
      xmlDom.xml;
 }     

Zde je příklad, který načte informace o sloupci ze seznamu služby SharePoint:

var soapEnv =
  "<soapenv:Envelope xmlns:soapenv='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'> \
    <soapenv:Body> \
       <GetList xmlns='http://schemas.Microsoft.com/sharepoint/soap/'> \
        <rowLimit>0</rowLimit> \
        <listName>Announcements</listName> \
      </GetList> \
    </soapenv:Body> \
  </soapenv:Envelope>";


jQuery.support.cors = true; 
$.ajax({
  url: "http://sharepoint/_vti_bin/lists.asmx",
  type: "POST",
  dataType: "xml",
  data: soapEnv,
  contentType: "text/xml; charset=\"utf-8\"",
  complete: function(xData){
    var xmlDoc = $.parseXML(xData.responseText), $xml = $(xmlDoc)      
    $Fields = $xml.find("Field");
    $field = $Fields.filter("Field[Name='Title']")[0];

    //Show the xml
    alert(getXmlAsString( xmlDoc ));
    alert(getXmlAsString( $field ));
  }
});
5
Ben

Na tento problém trávil mnoho času. S IE 9 funkce by měly fungovat jiným způsobem. Protože v IE9 xmlData[0].xml nefunguje (IE stále rád vtipy). A musíme použít XMLSerializer s IE v9 a vyšší (?!)

function xmlToString(xmlData) { // this functions waits jQuery XML 

  var xmlString = undefined;

  if (window.ActiveXObject){
    xmlString = xmlData[0].xml;
  }

  if (xmlString === undefined)
  {
    var oSerializer = new XMLSerializer();
    xmlString = oSerializer.serializeToString(xmlData[0]);
  }

  return xmlString;
}

A příklad použití s ​​jQuery 1.8.2 (1.6.4 funguje také).

  $.ajax(
    {
      type: type,
      url: url,
      data: values,
      dataType: 'html', //get response in plain text
      success: function(response) {  

        //transform it to jQuery XML DOM
        var xmlDoc = jQuery.parseXML(response);
        var xml = $(xmlDoc);

        //do some search and so on
        var divtag = xml.find('div[id="content"]');
        var divtxt = xmlToString(divtag);

        //consume it
        alert(divtxt);
        $('#main-content').html(divtxt);

      }
    });
5
Michael T

Byl stejný problém - xmlString vracel prázdný řetězec. Přidání [0] k jQuery selectoru pomohlo adresovat objekt typu XML:

Váš Javascript:

<script type='text/javascript'>
function xmlToString(xmlData) 
{
  var xmlString;
  //IE
  if (window.ActiveXObject){
    xmlString = xmlData.xml;
  }
  // code for Mozilla, Firefox, Opera, etc.
  else{
    xmlString = (new XMLSerializer()).serializeToString(xmlData[0]);
  }
  return xmlString;
}  
</script>

jQuery:

<script>
$(function(){ 
 xmlData = "<tag>just a sample here</tag>"; 
 xmlData= $(xmlData); 
 if (window.ActiveXObject){ 
  var xmlString = xmlData.xml; 
 } else {
  var oSerializer = new XMLSerializer(); 
  var xmlString = oSerializer.serializeToString(xmlData[0]);
 } 
 console.log(xmlString); 
})
</script>
3
Andy Widdess

Můžete použít následující funkce:

function getXmlString($xmlObj)
{  
  var xmlString="";
  $xmlObj.children().each(function(){
    xmlString+="<"+this.nodeName+">";
    if($(this).children().length>0){
      xmlString+=getXmlString($(this));
    }
    else
      xmlString+=$(this).text();
    xmlString+="</"+this.nodeName+">";
  });
  return xmlString;
}

Předat jquery xml objekt této funkci

1
Sujan Shrestha

function serializeXML(xmldom) {
 if (typeof XMLSerializer != "undefined") {
  return (new XMLSerializer()).serializeToString(xmldom);
 } else if (typeof xmldom.xml != "undefined") {
  return xmldom.xml;
 } else {
  throw new Error("Could not serialize XML DOM.");
 }
}

// test
var xml = "<rss version='2.0'><channel><title>RSS Title</title></channel></rss>",
 xmlDoc = $.parseXML(xml),
 xmlStr = serializeXML(xmlDoc);
console.log("xmlStr: " + xmlStr);
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>

0
Bo Hu