it-swarm.dev

Jak provedu automatické spuštění programu při každém přihlášení?

Často potřebuji spustit několik programů, které používám při každém spuštění počítače. Jak to mohu udělat, aby se při každém přihlášení automaticky spustil program?

76
Marco Ceppi

Postup spuštění programu s Ubuntu:

 • Pokud používáte nity, vyhledejte program Startup Applications.

 • Pokud používáte buntu Classic, je to pod Start Menu> Preferences> Startup Applications.


Chcete-li, aby Ubuntu pamatoval vaše spuštěné aplikace při vypnutí:

 1. Otevřete terminál a spusťte gconf-editor.

 2. Přejděte na / apps/gnome-session/options.enter image description here

 3. Povolte možnost: auto_save_session.

(POZNÁMKA: Může to zpomalit spouštění systému a nebylo důkladně testováno.)

55
Alan

Uživatelem definované relace pro aplikace, které se mají spustit po přihlášení

Alternativní způsob, jak automaticky spustit aplikace po přihlášení, je definovat relaci definovanou uživatelem. To má výhodu v tom, že pro různé úkoly používají různé relace, každá s různými načtenými aplikacemi.

Za tímto účelem vytvoříme custom.desktop soubor jako root v /usr/share/xsessions s následujícím obsahem (pro GNOME/GDM):

[Desktop Entry]
Name=Marco's Crowded Session
Comment=Custom ~/.xsession script
Exec=/home/username/.xsession
X-Ubuntu-Gettext-Domain=gdm

Pro svou relaci použijte libovolné fantastické jméno a username nahraďte samozřejmě svým jménem.

Tím se spustí skript .xsession v adresáři HOME při přihlášení, kde můžeme vložit libovolné aplikace, které musíme začít po přihlášení.

Skript musí být pojmenován podle definice v souboru .desktop, tj. ~/.xsession v daném příkladu je třeba provést spustitelný soubor a může mít obsah podobný tomuto:

#! /bin/bash

my-important-app [options] &
second-app [options] &
[...]            # add other applications
gnome-session [options]

Pro načtení výchozí relace mohou být vynechány možnosti pro relaci gnome. Např. --session=classic-gnome jako možnost spustit Classic GNOME Desktop v 11.04.

Až se příště přihlásíme, budeme mít možnost zahájit „Marco's Crowded Session“ se všemi aplikacemi ze skriptu spuštěnými kromě aplikací z gnome-session (nebo jiného správce plochy, který jste se rozhodli spustit) tady).

Spuštění dalších správců desktopů

Chcete-li spustit další nainstalován správce plochy, nahraďte poslední řádek z ~/.xsession skript s následujícím:

 • gnome-session --session=ubuntu pro standardní plochu (s Unity v 11.04).
 • gnome-session --session=classic-gnome pro klasickou GNOME plochu.
 • startkde pro správce desktopů KDE.
 • startxfce4 pro XFCE nebo při spuštění Xubuntu.
28
Takkat

12.04 (jednota)

Můžeme přidat aplikace do "Startup Applications" otevřením položky nabídky na pravé straně horního panelu:

enter image description here

14.04 (Jednota) a později

Můžeme v Dash hledat „spouštěcí aplikace“

enter image description here

nebo můžeme spustit spouštěcí preference z terminálu s

gnome-session-properties

Tím se otevře okno, kde můžeme vidět všechny nainstalované aplikace, které budou spuštěny při spuštění. Zaškrtněte nebo zrušte označení aplikací nebo vyberte "Přidat" a přidejte novou aplikaci:

enter image description here

Pokud známe příkaz ke spuštění aplikace, zadejte jej sem do řádku "Command". Můžeme zde také přidat volitelný „Komentář“.

Pokud neznáme příkaz, můžeme si vybrat "Procházet ..." náš systém souborů pro nainstalované aplikace. Mnoho výchozích aplikací se nachází např. v /usr/share/application:

enter image description here

Vyberte aplikaci, kterou chcete přidat do automatického spuštění.

Příkazový řádek nebo programový přístup

Podobně jako výše uvedené GUI řešení můžeme ručně přidat .desktop soubor do ~/.config/autostart. Obsah tohoto souboru může být následující:

[Desktop Entry]
Type=Application
Exec=</path/to/binary or command to execute>
Hidden=false
NoDisplay=false
X-GNOME-Autostart-enabled=true
Name=<Name_to_be_displayed>
Comment=<optional comment>

Všimněte si, že v instalaci Vanilla adresář ~/.config/autostart ještě nemusí existovat. Musíme jej vytvořit, než k němu budeme mít přístup programově.

15
Takkat

Pokud používáte GNOME Desktop Environment, pak je to poměrně snadné.

 • Jít do System>Preferences>Startup Applications,

menu screenshot

 • Nyní můžete aplikaci přidat buď kliknutím na Přidat,

enter image description here

 • A přidáním aplikace/skriptu, který chcete spustit při spuštění,

enter image description here

 • Nebo můžete přidat aplikaci přetažením spouštěče, který chcete přidat, z nabídky Aplikace na obrazovku Startup Applications.
14
RolandiXor

Další, možná jednodušší možností by bylo přejít do nabídky Systém/Předvolby/Spouštěcí aplikace, poté zvolit záložku „Možnosti“ a zaškrtnout „Automaticky zapamatovat spuštěné aplikace při odhlášení“

Startup Applications Preferences

Tím se po odhlášení spustí všechny spuštěné aplikace.

4
Scaine

Žádná z odpovědí (dosud) neposkytuje řešení nezávislé na uživateli .

Správný způsob (podle toto vlákno ) přidat nějaký autorunningový program (pojmenovaný Desktop Entry) pro celý operační systém přidává to jako .desktop soubor zde:

/etc/xdg/autostart

Příklad .desktop file:

[Desktop Entry]
Name=MyScript
GenericName=A descriptive name
Comment=Some description about your script
Exec=/path/to/my/script.sh
Terminal=false
Type=Application
X-GNOME-Autostart-enabled=true

Zdá se, že to není třeba chmod ke spustitelnému povolení. Exec se spustí pro každého uživatele protokolování, včetně root, ubuntu nebo xubuntu (pro vlastní stolní distribuce Live)

3

V 11.04 stisknete tlačítko napájení (úplně na horním panelu) a vyberete Nastavení systému. Spouštěcí aplikace najdete pod osobními preferencemi. Je to stejný dialog, jaký jsme měli v předchozích verzích Ubuntu.

1

myslím, že můžete přidat příkaz v System -> Preferences -> Start aplikace

poté klikněte na Přidat, vložte název, například „Start Firefoxu“, klikněte na část názvu příkazu

"prozkoumat" a hledat spustitelný soubor programu, který musíte spustit při přihlášení ... restartovat

doufám, že vám to pomůže !!!

pozdravy!!!

0
Turk182