it-swarm.dev

Existuje způsob, jak omezit počet položek nejvyšší úrovně ve vlastní nabídce?

Chtěl bych implementovat menu API aplikace wordpress 3 v klientském webu, ale návrhy mají omezování na šířku položek nabídky nejvyšší úrovně. Jak si mohu být jistý, že klient tento limit nepřekročí?

4
Mild Fuzz

Nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, by bylo filtrovat wp_nav_menu_items nebo přesněji wp_nav_menu_{$menu->slug}_items a vyjmout další položky z výstupu.

Bylo by to asi dost hezčí a správné omezit/varovat uživatele v admin oblasti, ale momentálně nemám žádnou vzdálenou myšlenku, kde začít. Nějaký čas bych se měl naučit na straně administrátora. :)

2
Rarst