it-swarm.dev

Menu API nespíná nabídky?

Používám menu API a chci přepnout do jiného menu, ale z nějakého důvodu drží první

Tady je můj kód

v function.php

  add_action( 'init', 'register_my_menus',10 );

function register_my_menus() {

  register_nav_menu('main-navigation', 'Main Navigation');

}

Zde je kód v mém souboru motivu (header.php)

<?php 
  $args = array(
    'menu' => 'main-navigation',
    'container_id' => 'navigation',
    'fallback_cb' => 'wp_page_menu'
    );
  wp_nav_menu($args); ?> 
1
Mild Fuzz

_Menus jsou poněkud matoucí. Zkuste to:

$args = array(
    'theme_location' => 'main-navigation',
    'container_id' => 'navigation',
    'fallback_cb' => 'wp_page_menu'
    );
  wp_nav_menu($args);

theme_location se pokusí zobrazit nabídku, která je připojena k tomuto umístění. menu se pokusí zobrazit menu pomocí slug/id (ne umístění menu, ale aktuální menu, které vytvoříte v administrační oblasti).

Takže jste míchání umístění s menu slug, dostane zmatený a slouží pouze první menu to může.

Viz wp_nav_menu() dokumentaci pro úplný popis logiky za ním.

2
Rarst