it-swarm.dev

Jak mohu skrýt automaticky generované vlastní pole, které je vytvořeno při volání metody update_post_meta ()?

Přidal jsem vlastní textarea pro vytvoření/úpravu post admin stránky. Udělal jsem to pomocí funkce add_meta_box (). Problém je, že funkce zpětného volání add_meta_box () (která ukládá vstup dat do textarea) zavolá update_post_meta (). update_post_meta () pak přidá vlastní pole v sekci vlastní pole. Takže musíte skončit se dvěma textareas pro stejné pole! Ten, který jste vytvořili, a ten, který jste vytvořili automaticky!

Existuje způsob, jak odstranit automaticky generované vlastní pole?

Díky, Jon

2
Jon

Pokud pole meta začíná podtržítkem , bude skryto v rozhraní přidáním třídy hidden do prvku <tr>. Tuto třídu můžete také použít sami pomocí Javascriptu, prvek <tr> má ID meta-{$custom_field_id}.

1
Jan Fabry