it-swarm.dev

Jak lze převést zvuk z video souborů MP4 nebo FLV na mp3?

Existuje aplikace, která mi umožňuje extrahovat zvuk z video souboru MP4 nebo FLV a uložit jej jako soubor MP3 pro použití v přenosném přehrávači médií?

127
b-ak

Totéž můžete udělat v 12.04 pomocí několika softwaru.

Pomocí WinFF

 1. Nejprve nainstalujte winff a libavcodec-extra

   Sudo apt-get install winff libavcodec-extra
  
 2. Otevřete Winff z pomlčky

  enter image description here

 3. Poté v okně Winff to

  1. Přidat soubor

  2. Vyberte kategorii, kterou chcete převést (vyberte Zvuk)

  3. Vyberte formát zvukového souboru (mp3)

  4. Zadejte výstupní složku pro převedený soubor

  enter image description here

  1. Poté klikněte na tlačítko Převést . Můžete také klepnout na tlačítko Možnosti pro vyladění zvukového formátu a dalších možností.

  enter image description here

  enter image description here

Pomocí VLC

 1. Nejprve nainstalujte balík VLC a balíček „libavcodec-extra“

  Sudo apt-get install vlc libavcodec-extra
  
 2. Otevřete VLC z pomlčky stisknutím klávesy Super a tam zadejte „VLC“

  enter image description here

 3. Poté z nabídky na horním panelu vyberte Média Převést/Uložit .

  enter image description here

 4. Poté v novém okně převeďte soubor. Poté klikněte na tlačítko Převést .

  enter image description here

 5. V novém okně vyberte adresář pro výstupní soubor, vyberte konverzní profil (Audio mp3) a klikněte na tlačítko Start .

  enter image description here

Pomocí příkazového řádku

 1. Nejprve nainstalujte nástroje

  Sudo apt-get install ffmpeg libavcodec-extra libav-tools
  

  Pokud používáte

 2. Tento jednoduchý příkaz použijte k extrahování zvukového souboru

  avconv -i /input-file-name-with-path output-filename.mp3
  

  Například převést video soubor „How fast.ogg“ na how-fast.mp3 použijte tento příkaz:

  avconv -i /usr/share/example-content/Ubuntu_Free_Culture_Showcase/How\ fast.ogg how-fast.mp3
  

  Další možnosti a informace naleznete na stránce stránka manuál .

Jen extrahovat zvuk

Zkontrolujte tyto odpovědi

147
Anwar

můžete to udělat pomocí ffmpeg. Nainstalujte ffmpeg pomocí následujícího příkazu:

Sudo apt-get install ffmpeg libavcodec-unstripped-52

Balíček libavcodec-unstripped-52 je k dispozici v repozitáři Multiverse, takže jej budete muset povolit.
Po instalaci těchto balíčků můžete pomocí příkazu, jako je níže uvedený, extrahovat zvuk jako mp3:

ffmpeg -i video.mp4 -f mp3 -ab 192000 -vn music.mp3

Možnost - i ve výše uvedeném příkazu je jednoduchá: je to cesta ke vstupnímu souboru. Druhá možnost - f mp říká ffmpeg, že výstup je ve formátu mp3. Třetí možnost, tj. - ab 1920 řekne ffmpeg, že chceme, aby byl výstup kódován při 192 kb/s, a - vn řekne ffmpeg, že nechceme video. Poslední parametr je název výstupního souboru.

65
binW

soundconverter je další nástroj, který dokáže převádět zvukové formáty a také video na zvuk:

Install via the software center

nebo přes terminál:

Sudo apt-get install soundconverter

13
duffydack

Je velmi snadné dělat s WinFF ( install it ), což je GUI pro ffmpeg.

 1. Klikněte na přidat.
 2. Vyberte video soubor
 3. V Převést na vyberte Zvuk
 4. Vyberte zvukový kodek
 5. Klikněte na Převést. (Všimněte si, že tlačítko Převést může někdy zmizet, pokud je okno příliš malé. Zvětšete okno, pokud jej nevidíte)

Hotovo. Snímek obrazovky:

enter image description here

9

Audacity může také otevřít soubor flv a exportovat jej jako mp3, flac a další formáty

enter image description here

enter image description here


Můj oblíbený způsob je použít gnome-terminal -e "avconv -i %f %f.mp3" v Thunar vlastních akcích. Ještě lepší je získat konstantní datový tok 192 kb/s:

avconv -i %f -c:a libmp3lame -ac 2 -b:a 190k %f.mp3

Ve skutečnosti je zvuk v souboru flv (a mp4) ve formátu aac. Chcete-li zůstat co nejblíže kvalitě původního zvuku, zvažte použití aac v m4a kontejner. Je-li formát mp3 nutností, zvažte při převodu do mp3 počáteční bitrate souboru aac. Více zde .

6
user47206

zvukový konvertor Install soundconverter je další nástroj, který dokáže převádět zvukové formáty a také video na zvuk.

Lze jej nainstalovat do Softwarového centra (kliknutím na výše uvedený odkaz) nebo spuštěním těchto příkazů v Terminálu (Ctrl+Alt+T):

Sudo apt-get update
Sudo apt-get install soundconverter
5
hosein

Můžete převést své mediální soubory pomocí přehrávače VLC. Vložte mediální soubor => pro převedení: Menubar> Média> Převést/Uložit.

3
schiemanski

mkvtoolnix je dobrý balíček, který může extrahovat skladby, kapitoly nebo konkrétní časování současně.

mkvmerge -i <input_video>

ID stopy 0: video (MPEG-4p10/AVC/h.264)
ID skladby 1: audio (AC-3/E-AC-3)
ID stopy 2: audio (AC-3/E-AC-3)

Chcete extrahovat TrackID 2 z jednotlivých kapitol (předpokládejte dlouhé video)

mkvmerge -o <output_audio> --audio-tracks 2 --no-video --split chapters:all <input_video> 

Získáte očíslované soubory, output_audio001, output_audio002 ...

Pak převeďte každý zvukový soubor do formátu mp3

1

Transmageddon

Můžete také použít převaděč videa Transmagedon k převodu video souboru na zvukový soubor.

Install via the software center

Nebo trminálně:

Sudo apt-get install transmageddon

Chcete-li převést na MP4, musíte vybrat v Choose Video Codec tak jako No Video.

Lze převést na .ogg výběrem Presets jako Ogg.

enter image description here

0
user224082

Použil jsem přehrávač médií VLC k převodu souboru .flv do souboru .mp4/mp3. Audacity selhala při načítání celého souboru. Mohlo se načíst pouze prvních 8 sekund a zvuk jsem mohl exportovat. Ale VLC byl nejrychlejší! Nechť je každý jiný software!

0
Aditya Soni