it-swarm.dev

Jak převést zvukový soubor m4a na mp3?

Pokusil jsem se převést .m4a soubor do .mp3 soubor pomocí ffmpeg s následujícím příkazem:

$ ffmpeg -i music.m4a music.mp3

Bohužel jsem jako výstup vrátil soubor s nulovým bajtem. Výstup příkazu je následující:

FFmpeg version 0.6-4:0.6-2ubuntu6.2, Copyright (c) 2000-2010 the FFmpeg developers
 built on Sep 16 2011 17:11:24 with gcc 4.4.5
 configuration: --extra-version=4:0.6-2ubuntu6.2 --prefix=/usr --enable-avfilter --enable-avfilter-lavf --enable-vdpau --enable-bzlib --enable-libgsm --enable-libschroedinger --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-vaapi --enable-pthreads --enable-zlib --enable-libvpx --disable-stripping --enable-runtime-cpudetect --enable-gpl --enable-postproc --enable-x11grab --enable-libdc1394 --enable-shared --disable-static
 WARNING: library configuration mismatch
 libavutil  configuration: --extra-version=4:0.6-2ubuntu6.2 --prefix=/usr --enable-avfilter --enable-avfilter-lavf --enable-vdpau --enable-bzlib --enable-libgsm --enable-libschroedinger --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-vaapi --enable-pthreads --enable-zlib --enable-libvpx --disable-stripping --enable-runtime-cpudetect --enable-gpl --enable-postproc --enable-x11grab --enable-libdc1394 --shlibdir=/usr/lib/i686/cmov --cpu=i686 --enable-shared --disable-static --disable-ffmpeg --disable-ffplay
 libavcodec configuration: --extra-version=4:0.6-2ubuntu6.2 --prefix=/usr --enable-avfilter --enable-avfilter-lavf --enable-vdpau --enable-bzlib --enable-libgsm --enable-libschroedinger --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-vaapi --enable-pthreads --enable-zlib --enable-libvpx --disable-stripping --enable-runtime-cpudetect --enable-gpl --enable-postproc --enable-x11grab --enable-libdc1394 --shlibdir=/usr/lib/i686/cmov --cpu=i686 --enable-shared --disable-static --disable-ffmpeg --disable-ffplay
 libavformat configuration: --extra-version=4:0.6-2ubuntu6.2 --prefix=/usr --enable-avfilter --enable-avfilter-lavf --enable-vdpau --enable-bzlib --enable-libgsm --enable-libschroedinger --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-vaapi --enable-pthreads --enable-zlib --enable-libvpx --disable-stripping --enable-runtime-cpudetect --enable-gpl --enable-postproc --enable-x11grab --enable-libdc1394 --shlibdir=/usr/lib/i686/cmov --cpu=i686 --enable-shared --disable-static --disable-ffmpeg --disable-ffplay
 libavdevice configuration: --extra-version=4:0.6-2ubuntu6.2 --prefix=/usr --enable-avfilter --enable-avfilter-lavf --enable-vdpau --enable-bzlib --enable-libgsm --enable-libschroedinger --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-vaapi --enable-pthreads --enable-zlib --enable-libvpx --disable-stripping --enable-runtime-cpudetect --enable-gpl --enable-postproc --enable-x11grab --enable-libdc1394 --shlibdir=/usr/lib/i686/cmov --cpu=i686 --enable-shared --disable-static --disable-ffmpeg --disable-ffplay
 libavfilter configuration: --extra-version=4:0.6-2ubuntu6.2 --prefix=/usr --enable-avfilter --enable-avfilter-lavf --enable-vdpau --enable-bzlib --enable-libgsm --enable-libschroedinger --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-vaapi --enable-pthreads --enable-zlib --enable-libvpx --disable-stripping --enable-runtime-cpudetect --enable-gpl --enable-postproc --enable-x11grab --enable-libdc1394 --shlibdir=/usr/lib/i686/cmov --cpu=i686 --enable-shared --disable-static --disable-ffmpeg --disable-ffplay
 libswscale configuration: --extra-version=4:0.6-2ubuntu6.2 --prefix=/usr --enable-avfilter --enable-avfilter-lavf --enable-vdpau --enable-bzlib --enable-libgsm --enable-libschroedinger --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-vaapi --enable-pthreads --enable-zlib --enable-libvpx --disable-stripping --enable-runtime-cpudetect --enable-gpl --enable-postproc --enable-x11grab --enable-libdc1394 --shlibdir=/usr/lib/i686/cmov --cpu=i686 --enable-shared --disable-static --disable-ffmpeg --disable-ffplay
 libpostproc configuration: --extra-version=4:0.6-2ubuntu6.2 --prefix=/usr --enable-avfilter --enable-avfilter-lavf --enable-vdpau --enable-bzlib --enable-libgsm --enable-libschroedinger --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-vaapi --enable-pthreads --enable-zlib --enable-libvpx --disable-stripping --enable-runtime-cpudetect --enable-gpl --enable-postproc --enable-x11grab --enable-libdc1394 --shlibdir=/usr/lib/i686/cmov --cpu=i686 --enable-shared --disable-static --disable-ffmpeg --disable-ffplay
 libavutil   50.15. 1 / 50.15. 1
 libavcodec  52.72. 2 / 52.72. 2
 libavformat  52.64. 2 / 52.64. 2
 libavdevice  52. 2. 0 / 52. 2. 0
 libavfilter  1.19. 0 / 1.19. 0
 libswscale   0.11. 0 / 0.11. 0
 libpostproc  51. 2. 0 / 51. 2. 0
Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'music.m4a':
 Metadata:
  major_brand   : M4A 
  minor_version  : 0
  compatible_brands: M4A mp42isom
 Duration: 00:00:03.41, start: 0.000000, bitrate: 66 kb/s
  Stream #0.0(und): Audio: aac, 44100 Hz, mono, s16, 63 kb/s
Output #0, mp3, to 'music.mp3':
  Stream #0.0(und): Audio: 0x0000, 44100 Hz, mono, s16, 64 kb/s
Stream mapping:
 Stream #0.0 -> #0.0
Encoder (codec id 86017) not found for output stream #0.0

Jak lze převést .m4a zvukový soubor do .mp3 formát souboru?

68
Tom Brito

Toto pro mě fungovalo na Ubuntu 14.04:

avconv -i input.m4a ouptut.mp3

Chcete-li získat příkaz avconv, nainstalujte libav-toolsInstall libav-tools :

Sudo apt-get install libav-tools
51
teknopaul

Jednoduchý způsob, jak to udělat, je:

ffmpeg -v 5 -y -i input.m4a -acodec libmp3lame -ac 2 -ab 192k output.mp3

Pokud chcete skript zabalit, zkuste aac2mp , který by měl pracovat pro vás. (Syntaxe posledního příkazu byla odtud stažena.) Vložený kód níže:

#!/bin/bash
#
# $Id: aac2mp3,v 1.2 03/30/2008 10:00 Daniel Tavares ([email protected]) - 
# Based on Script - rali Exp $
#
#
# Convert one or more AAC/M4A files to MP3. Based on a script example
# I found at: http://gimpel.gi.funpic.de/Howtos/convert_aac/index.html
#
ME=`basename ${0}`
FFMPEG="/usr/bin/ffmpeg"
EXT="mp4"
BITRATE="128"
do_usage() {      # explanatory text
 echo "usage: ${ME} [-b nnn] [-e ext] [-f] [-c] [-r] [-v] [-h] [file list]"
 echo "    Convert music from AAC format to MP3"
 echo " -m /path/app Specify the location of ffmpeg(1)"
 echo " -b nnn    bitrate for mp3 encoder to use"
 echo " -e ext    Use .ext rather than .m4a extension"
 echo " -f      Force overwrite of existing file"
 echo " -c      Delete original AAC|M4A file(s)"
 echo " -v      Verbose output"
 echo " -h      This information"
 echo ""
 echo "For recursive directory, use: find -name '*.${EXT}' -exec ${ME} "{}" [args]   \;"
 exit 0
 }
do_error() {
 echo "$*"
 exit 1
 }
file_overwrite_check() {
 if [ "$FORCE" != "yes" ]
 then
  test -f "${1}" && do_error "${1} already exists."
 else
  test -f "${1}" && echo " ${1} is being overwritten."
 fi
 }
create_mp3() { # use ffmpeg(1) to convert from AAC to MP3
 file_overwrite_check "${2}"
 test $VERBOSE && echo -n "Converting file: ${1}"
 ${FFMPEG} -v 5 -y -i "${1}" -acodec libmp3lame -ac 2 -ab ${BITRATE}k "${2}";
 if [ $? -ne 0 ]
 then
  echo ""
  echo "Error!"
  do_cleanup
  do_error "Exiting"
 fi
 test $VERBOSE && echo ". OK"
 }
do_cleanup() { # Delete intermediate and (optionally) original file(s)
 test ${RMM4A} && rm -f "${1}"
 test $VERBOSE && echo ". OK"
 }
do_set_bitrate() {
 test $VERBOSE && echo -n "Setting bitrate to: $1 kbps"
 BITRATE=$1
 test $VERBOSE && echo ". OK"
 }
GETOPT=`getopt -o l:m:b:e:cfhrv -n ${ME} -- "[email protected]"`
if [ $? -ne 0 ]
then
 do_usage
fi
eval set -- "$GETOPT"
while true
do
 case "$1" in
  -m) FFMPEG=$2 ; shift ; shift ;;
  -b) do_set_bitrate $2 ; shift ; shift ;;
  -e) EXT=$2 ; shift ; shift ;;
  -f) FORCE="yes" ; shift ;;
  -c) RMM4A="yes" ; shift ;;
  -v) VERBOSE="yes" ; shift ;;
  -h) do_usage ;;
  --) shift ; break ;;
  *) do_usage ;;
 esac
done
test -f $FFMPEG || do_error "$FFMPEG not found. Use \"-m\" switch."
if [ $# -eq 0 ]
then          # Convert all files in current directory
 for IFILE in *.${EXT}
 do
  if [ "${IFILE}" == "*.${EXT}" ]
  then
   do_error "Not found ${EXT} in this folder."
  fi
  OUT=`echo "${IFILE}" | sed -e "s/\.${EXT}//g"`
  create_mp3 "${IFILE}" "${OUT}.mp3"
  do_cleanup "${IFILE}" 
 done
else          # Convert listed files
 for IFILE in "$*"
 do
  test -f "${IFILE}" || do_error "${IFILE} not found." 
  OUT=`echo "${IFILE}" | sed -e "s/\.${EXT}//g"`  
  create_mp3 "${IFILE}" "${OUT}.mp3"
  do_cleanup "${IFILE}"  
 done  
fi  
exit 0
49
user26700

SoundConverter to může udělat, aniž by se museli pohrávat na příkazovém řádku a je k dispozici v softwarovém centru Ubuntu:

Install via the software center

soundcoverter main window and prefs

conversion inprogress

40
andrewsomething

Potřeboval jsem alternativní řešení, protože - moje soubory seděly v rekurzivních podadresářích - v cestách jsem měl mezery.

Nakonec jsem se uspokojil:

 find . -type f -name '*.m4a' -exec bash -c 'avconv -i "$0" "${0/%m4a/mp3}"' '{}' \;

Poté byly smazány původní soubory:

find . -type f -name '*.m4a' -exec bash -c 'rm "$0"' '{}' \;
17
crafter

Za tímto účelem jsem vytvořil skript.

Moje požadavky byly:

 • Musí udržovat co nejvíce značek
 • Musí existovat kresba alba, pokud existuje
 • Musí to být 320 kB mp3

Pracuje na všech souborech m4a v adresáři a vydává nové lesklé MP3 do složky, kterou skript vytvoří s názvem Mp3. Varování; tento skript přepíše existující MP3 ve výstupní složce, pokud mají stejný název. Jako dočasné soubory také používá soubory 'metadata.txt' a 'metadata2.txt'.

Pokud již neexistuje, budete muset nainstalovat avconv.

Nemohl jsem přijít na to, jak přetrvat značku „Year“ na značky ID3v1, takže jsem tuto možnost nepovolil.

#!/bin/bash
files=*.m4a
#create output folder if it doesnt exist
if [ ! -d Mp3 ]; then
    mkdir Mp3
fi

for file in $files; do
    mp3File=${file/%m4a/mp3}
    avconv -y -i "${file}" -f ffmetadata metadata.txt
    sed -e 's/^date=\(.*\)$/TYER=\1/' -e 's/^major_brand=.*$//' -e 's/^minor_version=.*$//' -e 's/^creation.*$//' -e 's/^compatible.*$//' -e 's/^encoder=.*$//' <metadata.txt >metadata2.txt
    avconv -y -i "${file}" -i metadata2.txt -ab 320k -map_metadata 1 -id3v2_version 3 "Mp3/${mp3File}"
done

Uložte jej jako 'convert.b' a potom spusťte skript zadáním:

% bash convert.b
9
K0D4

Někdy avconv a ffmpeg nefungují tak čistě, takže:

Sudo apt-get install faad lame
faad myfile.m4a -w | lame - myfile.mp3

vždy pracuje pro mě.

5
Eamonn Kenny

Stará otázka, ale nevidím velmi jednoduché řešení: Použijte VLC

Ve VLC můžete načíst soubor . M4a a převést jej na . MP very easyllie.

 1. Otevřít VLC (není třeba načítat žádný soubor)

 2. Klikněte na Media nebo stiskněte CTRL + R

 3. Klikněte na Převést/Uložit

 4. Zapnuto Profil vyberte MP

 5. Vyberte cíl

 6. Klikněte na Start a počkejte. Chcete-li vědět, zda něco dělá nebo ne, podívejte se na časový panel.

Doufám, že to bude pro někoho užitečné.

1
iDon'tKnoware

Pravděpodobně budete potřebovat neomezené balíčky libav v repozitáři medibuntu. Osobně bych zkompiloval nejnovější ffmpeg se všemi kodeky, stejně snadné jako 123 http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=786095

1
duffydack

Na mém L-Ubuntu, libav-tools nebylo k dispozici. Nainstaloval jsem winff:

Sudo apt-get install winff

který poskytuje grafický nástroj pro převod audio a video souborů z a do mnoha různých formátů.

Jen vyzkoušeno: funguje to dobře pro .m4a to .mp3 :-)

Jinak vlc také hraje skvělou práci při hraní .m4a soubory:

Sudo apt-get install vlc

1
FraSchelle

Vím, že tato otázka je trochu stará, ale myslím, že lidé tuto otázku stále vidí (jako já), takže sdílím to, co jsem zjistil, že pro mě fungovalo a má pěkné uživatelské rozhraní: fre: ac ( https://www.freac.org/ ). Chcete-li použít v Ubuntu, stáhněte si binární soubor pro Ubuntu, dekomprimujte a spusťte soubor calle freac, to je vše. Užívat si!

0

Nautilus skript

Tento Nautilus skript umožňuje uživateli převádět vybrané soubory jako m4a soubory - přesouvat všechny mp3 nebo jiné než zvukové soubory-- do mp formát na stejném místě pomocí ffmpeg. Nové soubory mp3 budou mít nejvyšší variabilní datový tok a zachovají většina značek, kromě rok.

#!/bin/sh
#Nautilus Script to convert selected file(s) - excluding any non-audio and MP3 file(s) - to MP3 format at highest quality with VBR (Variable Bit Rate)
OLDIFS=$IFS
IFS="
"
for filename in [email protected]; do
filetype="$(file -bi "$filename" | awk -F "; " '{print $1}' | awk -F "/" '{print $1}')"
if [ "$filetype" != audio ]; then
echo "Skip non-audio file"
else
filesubtype="$(file -bi "$filename" | awk -F "; " '{print $1}' | awk -F "/" '{print $2}')"
if [ "$filesubtype" != mpeg ]; then
file_name_in=$(basename "$filename")
file_name_out="$(basename "$filename" | sed 's/\.[^.]*$//').mp3"
ffmpeg -loglevel quiet -y -i "$file_name_in" -acodec libmp3lame -aq 0 "$file_name_out"
fi
fi
done
IFS=$OLDIFS
/usr/bin/canberra-gtk-play --id="dialog-information" &
notify-send "Selected file(s) converted to MP3 format, excluding any non-audio and MP3 file(s)" -i gtk-dialog-info -t 5 -u normal
0
Sadi