it-swarm.dev

Jak nastavím výchozí pohled na 'list' ve Správci souborů Nautilus?

Chtěl bych nastavit "Nautilus" Výchozí zobrazení "na Seznam globálně na mém PC.

Je to možné, pokud ano, jak toho dosáhnout?

Propojená otázka (stará)

106
stephenmyall

Nejprve resetujte všechny předchozí předvolby zobrazení složek odstraněním ~/.local/share/gvfs-metadata(zdroj)

Dále otevřete Nautilus a vyberte Edit -> Preferences -> Views (tab) -> View new folders using a změňte na List View:

Nautilus prefs dialogue

125
Binarylife

Pro každého, kdo rád dělá věci pomocí terminálu, lze změnit nastavení pro nautilus pomocí

gsettings set org.gnome.nautilus.preferences default-folder-viewer 'list-view'

Pokud potřebujete zjistit, která nastavení se použijí na nautilus, můžete jít

gsettings get org.gnome.nautilus.preferences default-folder-viewer

Kredity za tento příspěvek jdou na: https://scivision.co/ubuntu-setting-nautilus-default-view-to-detailed-list-view/

24
Daniel

Další možný způsob řešení je pomocí dconf Editor, viz org.gnome.nautilus.preferences a default-folder-viewer tam.

prefs picture

To znamená, že by byl jednoduchý jednobarevný výraz, který by to změnil, takže jej můžete snadno zahrnout do svých konfiguračních/instalačních skriptů. Více viz dconf .

5
Huge

Pro Gnome 2 by mělo stačit následující:

Sudo gconftool-2 --direct --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.defaults --type string --set /apps/nautilus/preferences/default_folder_viewer list_view

Další možné hodnoty jsou icon_view a compact_view

U Ubuntu 12.04 a podobného uživatelského rozhraní Unity upravte /usr/share/glib-2.0/schemas/org.gnome.nautilus.gschema.xml file: najděte default-folder-viewer key a nahradit jeho <default> hodnota značky podle 'list-view'

4
arzakon

Po obrovském náskoku jsem potřeboval jedinou linii, kterou jsem musel na Ubuntu 16 změnit z ikony na zobrazení seznamu:

gsettings set org.gnome.nautilus.preferences default-folder-viewer 'list-view'
2
user654234