it-swarm.dev

Chyba manipulace s tokenem autentizace

Zapomněl jsem své heslo pro Ubuntu, takže jsem se nastartoval do obnovy a pustil se do kořenového Shell Prompt a to se stalo:

[email protected]:~# passwd username
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
141
era878

Také se ujistěte, že připojujete souborový systém pro čtení/zápis.

Po okamžitém výběru 'Drop to root Shell Prompt' jsem zjistil, že souborový systém byl připojen pouze ke čtení, což brání resetování hesla.

Výběr možnosti opětovného připojení / tak jako read/write a návrat do kořenového adresáře Shell Prompt povolil změnu hesla.

Příkaz, který se má spustit před změnou hesla, je: mount -rw -o remount /

189
Brandon

Nejsem si jistý, jak se to stalo. Uživatel Sudo vytvořil můj účet, poté jej odstranil a znovu vytvořil.

Zde je to, co jsem našel

mount -o remount,rw /
passwd
passwd: Authentication token manipulation error

Žádná změna.

Sudo pwck

Nezobrazovaly se žádné chyby.

Sudo grpck

Nezobrazovaly se žádné chyby.

ls -l /etc/passwd /etc/group /etc/shadow /etc/shadow-
-rw-r--r-- 1 root root  767 May 7 16:45 /etc/group
-rw-r--r-- 1 root root  1380 May 7 16:45 /etc/passwd
-rw-r----- 1 root shadow 1025 May 8 09:11 /etc/shadow
-rw------- 1 root root  1025 May 7 16:46 /etc/shadow-

Vypadá to normálně.

Sudo cat /etc/shadow |grep Oracle
oracle:$6$FsPqyplr$DrIvjFDSx0ipHmECMw1AU5hTrbNMnnkGRdFlaQcM.p3Rdu2OLjY20tzUTW61HlFH16cal56rKlLuW4j2mK9D.:15833:0:99999:7:::

Zobrazený uživatel a šifrované heslo.

Sudo cat /etc/shadow- |grep Oracle

Nic se nezobrazilo. Nejste si jisti, co to znamená, ale nevypadá dobře.

Sudo passwd -d Oracle
passwd

Řešením tedy bylo vymazat heslo a obnovit nové heslo.

Snad to pomůže.

Původně jsem zde zveřejnil příspěvek Při pokusu o změnu hesla uživatele došlo k chybě „Manipulace s autentizačním tokenem“ , ale google tento výsledek zobrazí jako první, proto jsem znovu zveřejnil.

16
Bernard

Tuto chybu jsem dostal změnou hesla u zařízení, kde nebylo nastaveno datum. (tj. po spuštění byl náhodný)

V podstatě se stalo, že když jsem změnil heslo, nelegální časové razítko bylo aktualizováno na /etc/shadow. Poté nebylo možné použít tento účet k přihlášení nebo změně hesla. I u root účtu nebylo možné toto heslo znovu změnit.

K opravě účtu jsem musel:

 1. Nastavte správné datum
 2. Upravit rozumné ukončení platnosti/data poslední změny hesla na /etc/shadow file (použil jsem poslední pracovní stínový soubor)
 3. Změňte heslo s právy root na nové.
5
zache

Tato chyba přichází z PAM (Pluggable Authentication Module), který říká, že modul nebyl schopen získat nový autentizační token (zaškrtněte auth.log pro více informací o této chybě).

Souvisí to s vašimi nastaveními autorizace nalezenými v /etc/pam.d/ adresář (například minimum_uid v common-auth nebo některá další omezení požadované značky). Zkontrolujte prosím, zda jsou nastavení v modulu PAM správná.

Viz: man pam_chauthtok

PAM_AUTHTOK_ERR: Modulu se nepodařilo získat nový autentizační token.


Někdy se tato chyba může stát, když změníte heslo pro uživatele, který ještě nemá nastaveno aktuální heslo a passwd to stále požaduje, takže řešením je vynutit změnu přidáním Sudo, např .: Sudo passwd $USER.

4
kenorb

Pokud máte nainstalované LikeWise nebo PowerBroker, dojde k tomu pro root. Byl jsem nucen odinstalovat pbis-open (které jsem už nepoužíval).

Sudo aptitude purge pbis-open pbis-open-legacy pbis-open-gui pbis-open-upgrade
0
nd34567s32e