it-swarm.dev

phpmyadmin nefunguje po instalaci

Používám ubuntu-11.04.

Na tomto webu jsem postupoval následovně:

Zatím moje Apache2, php a mysql fungují dobře, kromě phpmyadmin ... Kdykoli spustím toto:

http://localhost/phpmyadmin/

Tato chyba se zobrazuje v prohlížeči:

Nenalezeno

Požadovaná adresa URL/phpmyadmin/nebyla na tomto serveru nalezena.


Server Apache/2.2.17 (Ubuntu) na portu localhost Port 80

63
Moron

Přečtěte si tato sekce na Ubuntu wiki. Budete muset nakonfigurovat svůj Apache2.conf, aby fungoval phpMyAdmin.

gksu gedit /etc/Apache2/Apache2.conf

Potom přidejte následující řádek na konec souboru.

Include /etc/phpmyadmin/Apache.conf

Poté restartujte Apache

/etc/init.d/Apache2 restart
142
JohanSJA

Vyzkoušeli různé způsoby.

Nakonec to pro mě buntu dokumentace , fungovalo pro mě:

Sudo ln -s /etc/phpmyadmin/Apache.conf /etc/Apache2/conf-available/phpmyadmin.conf
Sudo a2enconf phpmyadmin
Sudo service Apache2 reload
22
sangharsh

Ubuntu 16.04

Po instalaci a nastavení uživatele a hesla v mysql a phpmyadmin proveďte následující příkaz

Sudo apt install php-gettext

Pracoval pro mě ...

Edit1 Pokud potřebujete Apache, phPmyAdmin a MySql jen na Webové aplikační prostředí pak navrhuji pro exampp, který instaluje všechny tři pro vás a pak jste připraveni jít zde je odkaz

XAMPP instalační programy a soubory ke stažení | Apache Friends

6
Rajat

Nepanikařte! Stačí spustit následující kód s oprávněním root v terminálu

Sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www
3
Hardik Thaker

Čelil jsem stejnému problému, opravil jsem ho spuštěním Sudo dpkg-reconfigure phpmyadmin

zadejte nové uživatelské jméno a heslo

2
Tachyons

Musíte zjistit, kde se nachází phpmyadmin, např. locate phpmyadmin, některé vrátí umístění, například /usr/share/phpmyadmin.

Pak to můžete symlink takto: Sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www

Počínaje Ubuntu 14.04 a vyšší, /var/www již místo toho nefunguje /var/www/html. např. Sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/html

Reference: Kam umístit můj místní web počínaje verzí 2.4.7 Apache2?

2
Arman Ortega

nakonec tato práce pro Ubuntu 14.04 LTS

Sudo ln -s /etc/phpmyadmin/Apache.conf /etc/Apache2/conf-available/phpmyadmin.conf
Sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/html/phpmyadmin
Sudo service Apache2 restart

nyní zadejte localhost/phpmyadmin ve webovém prohlížeči.

0
shamsh nezam
Sudo sed -i '$ a\Include /etc/phpmyadmin/Apache.conf' /etc/Apache2/Apache2.conf && Sudo service Apache2 restart && Sudo apt-get install php-gettext`

Testováno a funguje. Běh, který by to měl vyřešit pro každého, kdo chce linii 1.

0
Robert Pounder

Vyzkoušel jsem všechny výše uvedené metody a oni pro mě nepracovali. Nakonec to fungovalo.

Otevřete terminál a přepněte na superuživatele příkazem: Sudo su

Po instalaci phpmyadmin podle pokynů uvedených v link otevřete /etc/Apache2/conf-available.

Najdete tam soubor s názvem phpmyadmin.conf. Zkopírujte jej do /etc/Apache2/conf-enabled. Nebo jednoduše použijte příkaz

Sudo cp /etc/Apache2/conf-available /etc/Apache2/conf-enabled

Restartujte Apache2 (Sudo service Apache2 restart) a poté v prohlížeči otevřete odkaz localhost/phpmyadmin .

0
abeginner