it-swarm.dev

Pro co vlastně slouží skupina nastavení?

říkám, že mám možnost

update_option('pp_options', $options);

když chci vytvořit formulář pro to, jsem se dozvěděl, že musím vytvořit skupinu nastavení

register_setting('pp_options_group', 'pp_options');

pak ve formě

settings_fields('pp_options_group')

ale já dont opravdu co je skupina nastavení vlastně pro? Vím, že to má co dělat s dezinfekcí, ale proč je třeba vytvořit skupinu pro sanitaci?

3
Jiew Meng

Sanitace je sekundární funkcí. Hlavní je:

Funkce register_setting a unregister_setting přidávají a odstraňují možnosti z whitelistu povolených možnosti, které formulář může uložit. Mohou také pojmenovat funkci zpětného volání jako bezpečnostní opatření ke kontrole hodnoty každé možnosti. ( Nastavení registru )

Technicky $option_group argument se používá pro:

  • pole v globálním poli možností whitelisted
  • součástí názvu filtru ke spuštění zpětného volání dezinfekce
2
Rarst