it-swarm.dev

Včetně zdroje JS s administrátorskou stránkou

Administrační část mého pluginu je rozdělena na několik stránek a pro některé stránky bych chtěl vytvořit zdroj JS, který by přidával funkce jQuery k různým prvkům.

Právě teď je to můj přístup:

function admin_register_init() {

 if ($_GET['page'] == 'worldexplorer_admin_location_hub')
  wp_enqueue_script('worldexplorer_admin_hub', WP_PLUGIN_URL.'/worldexplorer/admin/admin_hub.js');
}
add_action('admin_init', 'admin_register_init');

To však vyžaduje, abych zkontroloval index stránek pole $ _GET. Existuje jiný způsob, jak dosáhnout toho, co chci udělat?

1
Extrakun

Věřím, že existuje háček admin_print_scripts-{$page}, který by se hodil.

Zobrazit Načíst skripty pouze na stránkách pluginu

3
Rarst