it-swarm.dev

Jakákoliv vestavěná funkce pro přiřazení příspěvku ke kategorii prostřednictvím pluginu?

Mám poštu ID a já se jen snažím najít funkci (přemýšlel jsem o něčem podobném jako wp_update_post ()), kde můžu jen projít ID poštou a možná ID kategorie nebo slug a přidělit si příspěvek ke službě kategorie. Existují nebo jste viděli plugin, který dělá, kde mohu nahlédnout na to, co udělali?

1
Jage

wp_set_object_terms() je nativní funkce, která přiřazuje výraz z taxonomie na příspěvek.

1
Rarst