it-swarm.dev

Je k obecnému nastavení uchycen hák?

Chci přidat pole na stránku obecných nastavení, ale nemohu uložit pole, protože nemůžu najít háček pro stránky uložit.

Nějaké nápady?

4
Mild Fuzz

Stačí pouze register_setting() na vašem nastavení a automaticky se uloží. Další informace naleznete v API nastavení . Zde je úplný příklad:

function spw_cb() {
  if( !($value = get_option('sprockets_per_widget')) ) {
    $value = 7;
  }

  ?>
  <input type="text" size="3" name="sprockets_per_widget" value="<?php echo $value; ?>" /> Numeric only!
  <?php
}

function spw_init() {
  add_settings_field('sprockets_per_widget', 'Sprockets per Widget', 'spw_cb', 'general');
  register_setting('general', 'sprockets_per_widget', 'intval');
}
add_action('admin_init', 'spw_init');
6
Annika Backstrom