it-swarm.dev

pointers

Co je chytrý ukazatel a kdy ho mám použít?

Učiní ukazatel funkce program pomalý?

Jak zkontrolovat, zda void ukazatel ukazuje na NULL?

Umístění hvězdičky do deklarací ukazatele

Jak mohu získat velikost pole z ukazatele v C?

Jak mohu použít řadu ukazatelů funkcí?

Kdy se má použít static_cast, dynamic_cast, const_cast a reinterpret_cast?

Jak získat název funkce z ukazatele funkcí v C?

S poli, proč je to, že a [5] == 5 [a]?

Jak mohu předat funkci člena třídy jako zpětné volání?

Předávání matice jako parametru funkce v jazyce C++

„NULL“ nebyla v této oblasti uvedena

C: ukazatel na strukturu v definici struct

Testování ukazatelů platnosti (C/C++)

Existuje nějaký důvod pro kontrolu ukazatele NULL před vymazáním?

Jak vytvořím pole ukazatelů?

NULL ukazatel s boost :: shared_ptr?

Vrácení ukazatele na vektorový prvek v c ++

Co je ** v C++?

Ukazatel na datový člen třídy ":: *"

Proč odkazy nejsou reseatable v C++

Odstranění objektů v JavaScriptu

Převést iterátor na ukazatel?

Je to dobrý nápad psát ukazatele?

Používá se pro více úrovní dereferencí ukazatele?

Jak fungují ukazatele funkcí v C?

Ukazatel C na pole / pole disambiguace ukazatelů

určete velikost pole, pokud je předán funkci

Ukazatel funkce C++ (člen třídy) na nestatickou funkci člena

Vytvořte ukazatel na dvourozměrné pole

Funkční ukazatele obsazení v C++

Jaký je rozdíl mezi const int *, const int * const a int const *?

Co přesně je nullptr?

Funkční ukazatel jako člen struktury C

Ukazatele a pole v Python ctypes

Jak implementovat "soukromou/omezenou" funkci v C?

Co rozpadá pole?

Uložit int do pole char?

Kontrola, zda je ukazatel přiřazen nebo ne

Jaký je rozdíl mezi vzdálenými ukazateli a ukazateli?

Je možné uložit adresu štítku do proměnné a použít k tomu goto?

Měli byste po uvolnění skutečně nastavit ukazatele na `NULL`?

Použití STL mapy ukazatelů funkcí

Funkce zpětného volání v C ++

Účinnost: pole vs ukazatele

Javascript Function-Pointer Assignment

C++ Přístup odvozený člen třídy z ukazatele základní třídy

Použití operátoru šipek (->) v C

Proč někteří lidé dávají přednost "T const &" nad "const T &"?

Jak formátovat ukazatel funkce?

C++ ukazatel na objekty

Ukazatele v Pythonu?

Dereferencing typu-punned ukazatel bude porušovat pravidla striktního aliasingu

lvalue požadovaná jako přírůstkový operand

Vrátí pole ve funkci

Příklad použití shared_ptr?

Liší se velikost ukazatelů v C?

Deklarování ukazatele na vícerozměrné pole a přiřazení pole

Neprůhledné struktury C: jak by měly být deklarovány?

Co znamená "typedef void (* Something) ()"

dynamic_cast z "void *"

C # Uložte funkce do slovníku

Zvýšení Integer v rámci HashMap

Ukazatel funkce Typedef?

Je předávání argumentu ukazatele, projít hodnotou v C++?

Rozdíl mezi * (ukazatel + index) a ukazatelem []

Co znamená int & mean

Jak zarovnat ukazatel v C

Co znamená "dereferencing" ukazatel?

Jak tisknout proměnné adresy v C?

Jak pochopit hvězdu * v C?

Proč používat dvojitý ukazatel? nebo Proč používat ukazatele na ukazatele?

int * array = new int [n]; co vlastně dělá tato funkce?

fopen () vrací ukazatel NULL, ale soubor rozhodně existuje

Lze v printf použít ukazatel na řetězec?

Kdy použít odkazy vs. ukazatele

C porovnání ukazatelů (s znaky)

Jaký je důvod použití dvojitého ukazatele při přidávání uzlu do propojeného seznamu?

Pomocí ukazatele na pole char lze přistupovat k hodnotám v tomto poli?

Může služba Google Mock vytvořit metodu s typem inteligentního ukazatele návratu?

C Dvojitý ukazatel na strukturu

Vrácení ukazatele z funkce

C programování: casting void pointer na int?

C++. Chyba: void není typ ukazatele na objekt

const char * a char const * - jsou stejné?

Přebytečné prvky skalárního inicializátoru pro ukazatel na pole ints

Jak zvýšit adresu ukazatele a hodnotu ukazatele?

Jak zkontrolovat, zda je ukazatel uvolněn již v C?

Jak vložit celé číslo do neplatného ukazatele?

Ukazatel na pole 2d

Předávání 2D pole funkci C ++

Jak porovnat ukazatele?

Proč přesunutí proměnné ukazatele není nastaveno na hodnotu null?

Jaký je rozdíl mezi znakem char a [] =? a char * p =? string?;?

Rozdíl mezi char * a const char *?

NULL je vždy nula v C?

Co je to ukazatel na konstantní funkci?

Jaký je rozdíl mezi char array vs char pointer v C?

jaký je smysl std :: unique_ptr :: get

Dynamické odlévání pro jedinečné_ptr