it-swarm.dev

Jak povolit režim spánku?

V Ubuntu 12.04 a novějších, hibernace byla ve výchozím nastavení zakázána v policykit . Jak to mohu povolit zpět?

426
Dima

Pokud tato odpověď nefunguje v Ubuntu 13.10, viz zde pro alternativní odpověď


Hibernace byla deaktivována na 12.04 pro stroje, které nejsou certifikovány pro Ubuntu.

Chcete-li povolit režim spánku, musíte vyzkoušet, zda funguje správně spuštěním Sudo pm-hibernate v terminálu. Systém se pokusí hibernaci. Pokud jste schopni systém spustit znovu, můžete víceméně bezpečně přidat přepsání.

Chcete-li tak učinit, spusťte úpravy:

Sudo nano /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla

Naplňte to tímto:

[Re-enable hibernate by default]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.upower.hibernate
ResultActive=yes

Nebo v 14.04 a později:

[Re-enable hibernate by default for login1]
 Identity=unix-user:*
 Action=org.freedesktop.login1.hibernate
 ResultActive=yes

[Re-enable hibernate for multiple users by default in logind]
 Identity=unix-user:*
 Action=org.freedesktop.login1.hibernate-multiple-sessions
 ResultActive=yes

Uložte stisknutím Ctrl-O pak enter a pak ukončete nano stisknutím Ctrl-X.

Restart a hibernace je zpět!

Nebo spusťte killall unity-panel-service pouze resetujte nabídku.

Někteří uživatelé pak budou muset spustit Sudo update-grub pro získání možnosti hibernace, která bude k dispozici v nabídce napájení. Někteří uživatelé se také možná budou muset alespoň odhlásit a přihlásit, aby se zobrazili v (vpravo nahoře) nabídce napájení.

334
Dima

Nejprve musíte vyzkoušet, zda váš stroj podporuje režim spánku. Vyzkoušejte příkaz:

 Sudo pm-hibernate
 # or for newer Ubuntus like 17.04
 Sudo systemctl hibernate

Ubuntu 16.04 a vyšší

Pro povolení v rozhraní musíte spustit Sudo nano /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla a vyplňte:

[Re-enable hibernate by default in upower]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.upower.hibernate
ResultActive=yes

[Re-enable hibernate by default in logind]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.login1.hibernate;org.freedesktop.login1.hibernate-multiple-sessions
ResultActive=yes

Ubuntu 14.04 a 15.04

Pro povolení v rozhraní musíte spustit Sudo nano /etc/polkit-1/localauthority.conf.d/52-enable-hibernation.conf pro Ubuntu 14.04 a 15.04 a vyplňte:

[Re-enable hibernate by default]
 Identity=unix-user:*
 Action=org.freedesktop.upower.hibernate
 ResultActive=yes

[Re-enable hibernate by default for login1]
 Identity=unix-user:*
 Action=org.freedesktop.login1.hibernate;org.freedesktop.login1.hibernate-multiple-sessions
 ResultActive=yes

Má několik stanz, protože můžete mít více uživatelů (takže to není závislé na více uživatelích ani na správě namísto přihlášení1)

p.s .: oficiální dokumentace https://help.ubuntu.com/16.04/ubuntu-help/power-hibernate.html

48
morhook

Navíc pro ty, kteří chtějí deaktivovat tlačítko pozastavení (z různých důvodů), postupujte analogicky ...

Vyberte libovolný název souboru, ale toto je jednoznačné/konvenční:

sudoedit /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.disable-suspend.pkla

Naplňte to tímto:

[Disable suspend by default]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.upower.suspend
ResultActive=no

Ctrl+OEnterCtrl+X

Není třeba restartovat, měla by být pryč, jakmile přejdete do nabídky vypnutí.

32
nacs

Ještě jedna věc:

Pokud chcete do režimu XFCE přidat možnost hibernace, musíte kliknout pravým tlačítkem myši na své jméno (vpravo) a vybrat properties .

Poté se objeví obrazovka:

enter image description here

Ujistěte se, že jste zkontrolovali Hibernate jako já.

14
mreq

Nejprve doporučuji vyzkoušet, zda váš notebook podporuje hibernaci, protože důvodem, proč je hibernace ve výchozím nastavení zakázána, je to, že u některých počítačů někdy má fatální výsledky. Vyzkoušejte svůj stroj

Ctrl+Alt+T a pak Sudo pm-hibernate

Váš stroj by měl hibernace. Po hibernaci probuďte stroj a sledujte, zda se chová nebo zda se chová normálně. Pokud se po hibernaci setkáte s nějakou abnormalitou, radím vám, abyste nepokračovali v následujícím postupu. Pokud však funguje dobře, aktivujte režim spánku pomocí

Sudo gedit /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla

Upravte otevřený soubor a přidejte tyto řádky:

[Re-enable hibernation]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.upower.hibernate
ResultActive=yes

Poté restartujte počítač a po přihlášení byste měli vidět možnost hibernace v pravém horním rohu nastavení.

14
kelvinelove

Pokud odpověď s /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla nefunguje jako v mém případě, nezapomeňte soubor smazat:

Sudo rm /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla

A zkuste použít TuxOnIce .


Nejprve se ujistěte, že máte dost swapu. Měla by být stejná nebo větší jako velikost paměti RAM. Použijte příkaz

free

pravidlo Zaměnit> Mem. Pokud tomu tak není, zvyšte velikost své výměny. Poté nainstalujte TuxOnIce podle

Sudo add-apt-repository ppa:tuxonice/ppa
Sudo apt-get update
Sudo apt-get install tuxonice-userui linux-generic-tuxonice linux-headers-generic-tuxonice

Potom můžete zkusit provést režim hibernace pomocí:

Sudo pm-hibernate

Nezapomeňte uložit svou práci, než to uděláte.

Pokud bude vše v pořádku, počítač se vypne. Po jeho zapnutí získáte plochu ve stavu, ve kterém jste ji nechali před hibernací.

6
Dee

Povolení režimu spánku pomocí skriptu

Přeložil jsem výše uvedené odpovědi do skriptů bash. Díky tomu je instalace na více strojích méně únavná.

Skript enable-hibernate:

#!/bin/bash
#http://askubuntu.com/a/94963/164341
cat << '_EOF_' |Sudo tee /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla
[Enable Hibernate]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.upower.hibernate
ResultActive=yes
_EOF_
clear
echo
echo 'Hibernate enabled.'
echo

Skript disable-suspend:

#!/bin/bash
#http://askubuntu.com/a/154821/164341
cat << '_EOF_' |Sudo tee /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.disable-suspend.pkla
[Disable suspend by default]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.upower.suspend
ResultActive=no
_EOF_
clear
echo
echo 'Suspend disabled.'
echo

Poznámka: Nezapomeňte chmod +x oba skripty, aby byly spustitelné.

5
Serge Stroobandt

Jednoduchý příkaz, který udělá totéž jako přijatá odpověď, s výjimkou neinteraktivní:

cat <<EOF | Sudo tee /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla
[Re-enable hibernate by default]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.upower.hibernate
ResultActive=yes
EOF
4
kiri

V 12.04 jsem úspěšně aktivoval možnost režimu spánku v nabídce indikátorů pro režim spánku. Ale přesto jsem nebyl schopen úspěšně pokračovat v režimu spánku. Pro vyřešení tohoto problému jsem provedl tyto kroky:

Aktivovat režim spánku ve 12.04

Abych povolil Hibernate, sledoval jsem tato odpověď od Dima.

Po povolení režimu spánku jsem mohl hibernaci. Ale problém je, že nemůžu úspěšně pokračovat z režimu spánku. Pokaždé, když spustím počítač z režimu spánku, spustí se jako normální spuštění. Takže jsem musel udělat tyto věci, abych se mohl vrátit z režimu spánku.

Opravy, aby bylo možné pokračovat v režimu spánku

Tento problém lze vyřešit dvěma způsoby.

1. Úpravy /etc/initramfs-tools/conf.d/resume soubor

 1. Nejprve získejte UUID odkládacího oddílu.

   Sudo blkid | grep swap
  

  Výsledkem bude řádek podobný tomuto:

  /dev/sda12: UUID="a14f3380-810e-49a7-b42e-72169e66c432" TYPE="swap"
  

  Skutečná linie se s tím neshoduje. Zkopírujte hodnotu UUID mezi "..." dvojitá nabídka.

 2. Otevřete soubor pokračovat

  gksudo gedit /etc/initramfs-tools/conf.d/resume
  

  A do tohoto souboru přidejte řádek jako je tento

  RESUME=UUID=a14f3380-810e-49a7-b42e-72169e66c432
  

  Nezapomeňte nahradit skutečnou hodnotu UUID získanou od kroku 1. Uložte soubor a ukončete gedit

 3. Poté v terminálu proveďte tento příkaz

  Sudo update-initramfs -u
  

Nyní budete moci pokračovat v režimu spánku

2. Úpravy /etc/default/grub soubor.

 1. Otevřete terminál a spusťte níže uvedený příkaz

  gksudo gedit/etc/default/grub

 2. Bude zde řádek jako GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash". Upravte řádek tak, aby vložil RESUME=UUID=<your-uuid-value-here> za slovem splash.

  Například v mém případě vypadá řádek po úpravě takto

   GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash resume=UUID=a14f3380-810e-49a7-b42e-72169e66c432" 
  

  Ujistěte se, že jste použili hodnotu UUID, kterou získáte od Sudo blkid | grep swap příkaz.

 3. Poté proveďte tento příkaz

   Sudo update-grub
  

To vám také umožní úspěšně obnovit z režimu spánku.


Testováno na dvou instalacích Ubuntu, oba fungovaly

2
Anwar

V notebooku mám Ubuntu Gnome 17.04 AMD64. Pro povolení režimu spánku jsem udělal následující:

$ Sudo apt-get install hibernate ( zdroj )

To nainstalovalo také libx86-1uswsuspvbetool

Pak jsem mohl úspěšně hibernaci s Sudo systemctl hibernate. Tady není žádný pm-hibernate spustitelný v mé cestě.

$ Sudo nano /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla

Vloženo: ( zdroj )

[Re-enable hibernate by default in upower]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.upower.hibernate
ResultActive=yes

[Re-enable hibernate by default in logind]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.login1.hibernate;org.freedesktop.login1.handle-hibernate-key;org.freedesktop.login1;org.freedesktop.login1.hibernate-multiple-sessions;org.freedesktop.login1.hibernate-ignore-inhibit
ResultActive=yes

Nainstalováno https://extensions.gnome.org/extension/755/hibernate-status-button/

0
ominug