it-swarm.dev

Jak mohu zobrazit příspěvky za týden v daném měsíci?

Tyto příspěvky musím zobrazovat následovně

Září 2010

Pátek 24. září 2010

post1
post2
.
.
.

Pátek 17. září 2010

post1
post2
.
.
.

Pátek 10. září 2010

post1
post2
.
.
.

Pátek 3. září 2010

post1
post2
.
.
.

může někdo říct, jak to může udělat ?, nebo jakou funkci mám použít?

Použil jsem následující funkce a mám všechny post v aktuálním měsíci

query_posts("year=$current_year&monthnum=$current_month")

Jak mohu zobrazit příspěvky za týden v tomto měsíci?

funguje query_posts(""year=$current_year&monthnum=$current_month&post_date >$startDate&post_date <=$endDate")

Nebo co je další dobrá cesta?

1
linto

Budete muset přidat podmínku do filtru posts_where v wordpressu. Mám zde příklad pouze pro tahání příspěvků, které jsou z aktuálního data příspěvku a dřívější:

Přidat tuto funkci

// filter wp_query when $dated_before is set
function dg_dated_before($where)
{
  global $wp_query, $wpdb, $dated_before;
  if (isset($dated_before)):
    $where = $where . " AND $wpdb->posts.post_date <= '". $dated_before . "' " ;
  endif;
  return $where ;
}
add_filter('posts_where', 'dg_dated_before') ;

Použijte toto, nebo podobné, kdekoli se nachází váš dotaz:

global $dated_before;
$dated_before = $post->post_date;
$queryObject = new WP_Query();

Budete samozřejmě muset upravit toto, aby se přidaly hranice dat, které potřebujete.

2
Dan Gayle