it-swarm.dev

mysql dotaz stránkování

Nazdar Udělal jsem dotaz SQL, který dostane několik příspěvků podle parametrů, které jsem vybral. Zobrazuji tyto příspěvky, ale vnitřní stránkování uvnitř wordpressu nedělá nic. Ukazuje mi, že existuje více stránek, ale když vyberu číslo stránky, zobrazí mi stejné výsledky jako dříve. To dává smysl, protože pravděpodobně znovu spustí dotaz sql. Používám WordPress a BuddyPress. Jak lze mezi těmito výsledky dotazů zobrazit stránku?

UPDATE: zde je kód im pomocí

$sql = "SELECT post_title, post_date, post_excerpt, guid, ID FROM wp_posts,wp_term_taxonomy, wp_terms, wp_term_relationships WHERE (post_status = 'publish' or post_status = 'inherit') and wp_term_taxonomy.term_taxonomy_id = ".$cat." and wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id and wp_terms.term_id = wp_term_taxonomy.term_taxonomy_id and wp_term_relationships.term_taxonomy_id = wp_term_taxonomy.term_taxonomy_id and wp_term_taxonomy.taxonomy = 'category' ORDER by post_date DESC";
$matching_posts = $wpdb->get_results($sql,OBJECT);
<?php if ( have_posts() ) : ?>

  <?php foreach ($matching_posts as $post): ?>
  <?php setup_postdata($post);

pak im ukazuje informace chci jako titul.

2
peroxide

Pro práci s API musíte použít funkce get_posts (), has_posts () a the_post ().

1
Denis de Bernardy