it-swarm.dev

Jak uvolním místo na disku?

Můj cloudový server Ubuntu ponechal na disku jen 900 MB místa.

Vyprázdním pouze adresář/tmp a přemýšlím, jestli je ještě nějaké další místo k vyčištění.

186
user3215
Sudo apt-get autoremove

To dokáže vyčistit mnoho nahrazených guff (starých jader atd.). Podobnou věc můžete provést v programu Synaptic (načíst ji a vybrat stavové tlačítko a poté možnost Automaticky odebrat).

110
Oli

Odstranění již nainstalovaných stažených balíčků (.deb) (a již není potřeba)

Sudo apt-get clean

Odebrání všech uložených archivů z mezipaměti pro balíčky, které již nelze stáhnout (tedy balíčky, které již nejsou v úložišti nebo mají v úložišti novější verzi).

Sudo apt-get autoclean

Odstranění nepotřebných balíčků (Po odinstalování aplikace mohou existovat balíčky, které již nepotřebujete)

Sudo apt-get autoremove

Odstranění starých verzí jádra

Sudo apt-get remove --purge linux-image-X.X.XX-XX-generic

Pokud nevíte, kterou verzi jádra odstranit

dpkg --get-selections | grep linux-image

Zdroj: Limpiando Ubuntu: comandos y programas (actualización) ( přeloženo google )

215
DrKenobi
 • zobrazit 10 největších subdirů v aktuálním dir.

  du -sk * | sort -nr | head -10
  
 • použijte filelight nebo kDirStat, abyste viděli, kde místo na disku jde vizuálně

 • zkontrolujte, zda máte k odstranění stará jádra

  ls -lh /boot
  
 • čištění obalů

  Sudo apt-get autoremove
  Sudo apt-get autoclean
  

  viz seznam všech nainstalovaných balíčků seřazených podle velikosti. Pokud vidíte něco velkého a nepoužívejte jej - odinstalujte jej

  dpkg-query -W --showformat='${Installed-Size} ${Package}\n' | sort -nr | less
  
 • vyčistit nepoužité jazykové soubory překlady (jsou jich spoustu)

  Sudo apt-get install localepurge
  
 • zkontrolovat obsah/var/tmp /

  du -sh /var/tmp/
  
 • zkontrolovat také

  man deborphan
  
 • Hledat velké soubory:

  find / -type f -size +1024k
  

  nebo

  find / -size +50000 -exec ls -lahg {} \;
  
 • velké nainstalované balíčky

  dpigs
  

toto je součást balíčku: debian-goodies

168
jet

Právě jsem uvolnil téměř 2 koncerty odstraněním starých jader a souborů záhlaví:

použití

uname -r

zkontrolovat svou aktuální verzi

dpkg -l linux-image-* linux-headers-*

abyste viděli všechna stará jádra a soubory záhlaví

Sudo apt-get remove linux-image-<XYZ> linux-headers-<XYZ>

příkaz apt-get remove podporuje zástupné znaky, takže můžete například udělat apt-get remove linux-image 3.0.* linux-headers-3.0.* a zbavit se jich mnoha najednou.

Ujistěte se, že nezabíjíte samozřejmě odebrání aktuálního jádra! A možná si ponechejte jednu nebo dvě staré verze, jen pro případ ... ale ne 10 nebo 20!

18
hwjp

Nezapomeňte vyprázdnit koš.

enter image description here


Nebo z příkazového řádku:

rm -r ~/.local/share/Trash/info/ && rm -r ~/.local/share/Trash/files/ 
13
desgua

Opravdu doporučuji program BleachBit, který čistí vše na Ubuntu.

Nainstalujte jej pomocí následujícího příkazu:

Sudo apt-get install bleachbit

12
Gustavo Goes

Odstraňte všechny staré verze jádra automaticky

Pozor: Pokud jste právě upgradovali jádro, restartujte před odstraněním starších verzí!

Nezapomeňte zkontrolovat, jaké jádro používáte typ:

uname -r

Pak jako root:

Sudo apt-get remove --purge $(dpkg -l 'linux-*' | sed '/^ii/!d;/'"$(uname -r | sed "s/\(.*\)-\([^0-9]\+\)/\1/")"'/d;s/^[^ ]* [^ ]* \([^ ]*\).*/\1/;/[0-9]/!d')

přečtěte toto vlákno , abyste bezpečně neodstraňovali potřebná jádra tímto příkazem!

11
rubo77

Odinstalujte velké balíčky, které nepoužíváte

Některé balíčky mohou být poměrně velké. Pohodlný způsob, jak je zjistit, je použít dpigs. Není nainstalován ve výchozím nastavení, ale lze jej najít v debian-goodies ( projekt GitHub )

Sudo apt-get install debian-goodies

Pak:

$ dpigs
419576 texlive-latex-extra-doc
204112 nvidia-319
175463 google-chrome-stable
141058 linux-image-extra-3.11.0-15-generic
113173 libreoffice-core
104822 valgrind
102322 qt4-doc
93337 blender
91105 texlive-pstricks-doc
90517 libboost1.53-dev

Existuje několik možností:

-n, --lines=N
 Display the N largest packages on the system (default 10).
-s, --status=status-file
 Use status-file instead of the default dpkg status file.
-S, --source
 Display the largest source packages of binary packages installed
 on the system.
-H, --human-readable
 Display package sizes in human-readable format (like ls -lh or du -h)
-h, --help
 Display this message.
11
Drew Noakes

Zkontrolujte také velký počet souborů protokolu:

Sudo du -h /var/log

Nebo jako rubo77 upozorňuje na doporučení, můžete použít nástroj pro využití disku NCurses:

Sudo ncdu /var/log
10
Drew Noakes

Pokud používáte UFW, zkontrolujte složku protokolu. Na jednom z mých strojů generoval UFW za pár dní 8 GB protokolů.

Apt cache můžete také vyprázdnit pomocí:

Sudo apt-get clean
8
lovinglinux

Zkuste použít BleachBit ( nachází se na sourceforge ). Je to skvělý program. základní myšlenkou je, že rychle uvolní místo na disku a odstraní mnoho nevyžádané pošty, která je v systému skrytá. Existuje asi 70 aplikací, které dokáže rozpoznat a vymazat. K dispozici je také možnost jej použít k „vymazání“ volného místa na disku. Myslím, že to jako CCleaner z oken pouze pro linux.

8
RunningUtes

čistší skript

Tento skript spustí největší bloky na konzole:

 • Vyčistěte mezipaměť apt
 • Odstraňte konfigurační soubory, které zůstaly z odinstalovaných balíčků .deb (dojde, pokud nepoužíváte --purge přepněte pomocí apt-get)
 • Odstraňte každé jádro kromě toho, které používáte
 • Vyprázdněte koše každého uživatele (včetně root)

vytvořit soubor s tímto obsahem a udělit mu spustitelná práva:

#!/bin/bash
# Adapted from 71529-ubucleaner.sh - http://www.opendesktop.org/CONTENT/content-files/71529-ubucleaner.sh

OLDCONF=$(dpkg -l|grep "^rc"|awk '{print $2}')
CURKERNEL=$(uname -r|sed 's/-*[a-z]//g'|sed 's/-386//g')
LINUXPKG="linux-(image|headers|ubuntu-modules|restricted-modules)"
METALINUXPKG="linux-(image|headers|restricted-modules)-(generic|i386|server|common|rt|xen)"
OLDKERNELS=$(dpkg -l|awk '{print $2}'|grep -E $LINUXPKG |grep -vE $METALINUXPKG|grep -v $CURKERNEL)
YELLOW="\033[1;33m"; RED="\033[0;31m"; ENDCOLOR="\033[0m"

if [ $USER != root ]; then
 echo -e $RED"Error: must be root! Exiting..."$ENDCOLOR
 exit 0
fi

echo -e $YELLOW"Cleaning apt ..."$ENDCOLOR
aptitude clean
apt-get autoremove
apt-get autoclean

echo -e $YELLOW"Those packages were uninstalled without --purge:"$ENDCOLOR
echo $OLDCONF
#apt-get purge "$OLDCONF" # fixes the error in the original script
for PKGNAME in $OLDCONF ; do # a better way to handle errors
 echo -e $YELLOW"Purge package $PKGNAME"
 apt-cache show "$PKGNAME"|grep Description: -A3
 apt-get -y purge "$PKGNAME"
done

echo -e $YELLOW"Removing old kernels..."$ENDCOLOR
echo current kernel you are using:
uname -a
aptitude purge $OLDKERNELS

echo -e $YELLOW"Emptying every trashes..."$ENDCOLOR
rm -rf /home/*/.local/share/Trash/*/** &> /dev/null
rm -rf /root/.local/share/Trash/*/** &> /dev/null

echo -e $YELLOW"Script Finished!"$ENDCOLOR

Přizpůsobeno od 71529-ubucleaner.sh


najít velké složky a balíčky

Některé nástroje, které vám pomohou najít velké složky a balíčky:

Sudo apt-get install ncdu debian-goodies deborphan

Sudo ncdu /  # lists all folders by size on the console (like the gui `baobab`)
dpigs -H    # shows large packages that you don't use
man deborphan # finds packages that have no packages depending on them
deborphan --guess-all --libdevel | xargs apt-get -s purge

localepurge

Použijte localepurge k odinstalaci nepoužívaných jazyků ve vašem systému:

Sudo apt-get install localepurge

odebrat staré obrázky

LANG=c snap list --all | awk '/disabled/{print $1, $3}' | \
  while read snapname revision; do \
    snap remove "$snapname" --revision="$revision"; \
  done

bělidlo

Skvělý grafický nástroj GUI, který vyhovuje všem potřebám:

Sudo apt-get install bleachbit

odstranit manuály a dokumentaci

Navíc můžete odstranit stránky a dokumentaci, jak je popsáno v buntu Wiki :

Vytvořte soubor /etc/dpkg/dpkg.cfg.d/01_nodoc, který určuje požadované filtry. Příklad:

path-exclude /usr/share/doc/*
# if we need to keep copyright files for legal reasons:
# path-include /usr/share/doc/*/copyright
path-exclude /usr/share/man/*
path-exclude /usr/share/groff/*
path-exclude /usr/share/info/*
# lintian stuff is small, but really unnecessary
path-exclude /usr/share/lintian/*
path-exclude /usr/share/linda/*

Odstraňte stejnou sadu souborů a adresářů z postinst Project-config. Příklad:

echo "Removing documentation..."
# if we need to keep copyright files for legal reasons:
# find /usr/share/doc -depth -type f ! -name copyright | xargs rm || true
# else:
find /usr/share/doc -depth -type f | xargs rm || true
rm -rf /usr/share/man/* /usr/share/groff/* /usr/share/info/* /usr/share/lintian/* /usr/share/linda/* /var/cache/man/*
5
rubo77

Nejprve existuje nástroj pro výpis všech velkých složek a souborů. Do spouštěče zadejte „Baobab“. Odstraněním složek a souborů nepotřebujete více místa.


Pak existuje program pro odstranění dvojitých souborů. Tento program se nazývá fslint. Nainstalujte jej zadáním

Sudo apt-get install fslint

v terminálu.

nebo graficky

Install fslint via the software center


Můžete také vymazat mezipaměť balíčku

Sudo apt-get autoclean
Sudo apt-get clean
Sudo apt-get autoremove

Čtvrtým krokem je odstranění starých položek jádra. To lze provést instalací a otevřením Synaptic. V Synaptic vyhledejte staré položky jádra (každá položka jádra, která je zobrazena v GRUB kromě nejnovějších) a odeberte ji.


Dobrým krokem je odstranění mezipaměti aplikace. To provedete instalací a spuštěním bleachbit:

Sudo apt-get install bleachbit

nebo graficky

Install bleachbit via the software center

Důležité: Odstraněnou mezipaměť nelze obnovit!


Posledním krokem je defragmentace systému souborů. Postupujte takto:

cd $HOME
git clone git://git.kernel.org/pub/scm/fs/ext2/e2fsprogs.git
cd e2fsprogs
./configure
make

Pomocí těchto příkazů můžete stahovat a kompilovat e2fsprogs. (Pokud máte vy nebo komunita lepší způsob instalace programu, upravte prosím!)

Také se ujistěte, že git-core je nainstalován. Pokud ne, proveďte:

Sudo apt-get install git-core 

nebo pomocí Softwarového centra Install git-core via the software center

Nyní můžete program spustit pomocí:

cd $HOME/e2fsprogs/misc
./e4defrag /dev/sda1  #defragment /dev/sda1
./e4defrag -v /dev/sda1 # verbose output
./e4defrag -c /dev/sda1 # see overview of fragmentation status

Nahraďte/dev/sda1 souborovým systémem nebo složkou/souborem, který chcete. Uvědomte si, že pro defragmentaci zařízení (například HDD) potřebujete oprávnění root, ale ne pro své vlastní soubory.


Zdroj (německy): zde

4
slashcrack

Adresář '/ tmp' by nikdy neměl být vyčištěn ručně, pokud to není nezbytně nutné (tj. Uzavřená aplikace se sama o sobě nevyčistila).

Pomocí příkazu 'du' můžete hledat místo, kde by se mohlo zaplnit místo; zajímavá místa jsou obvykle uvnitř „/ var“. Pojmenovat dva obvyklé podezřelé '/ var/log' a '/ var/cache'. Přestože jsem měl několik uživatelů, kteří si nainstalovali záložní program a nikdy si neuvědomili, že vytváří GB přírůstkových záloh v '/ var/backup', které se vytvářejí během týdne nebo měsíce, aby vyplnily celý prostor na disku.

3
ibuclaw

K čištění použijte buntu-Tweak .

čistí všechny * .deb, které jsou staženy do instalačních aplikací.

2
mwm

Pokud jste již smazali mnoho nevyžádaných, ale místo na disku se nezdá vyčištěno, restartujte Ubuntu. Nebo pokud nechcete restartovat, spusťte příkaz jako v podobná otázka .

Sudo service rsyslog restart
1
Maxim Yefremov

Když potřebuji více volného místa na serverech, použiju tento příkaz. Nalezne všechny soubory větší než 50 MB a "du -h" vytvoří lepší seznam souborů a "sort -n" po potrubí vytvoří seznam numericky seřazený podle velikosti souboru.

find / -size +50M -type f -exec du -h {} \; | sort -n
0
zorbon.cz