it-swarm.dev

Vypněte monitor pomocí příkazového řádku

Používám Ubuntu Server na svém notebooku. Na obrazovce opravdu není žádný důvod. Pokoušel jsem se použít tento příkaz k vypnutí obrazovky:

sleep 1 && xset dpms force off

Problém je, že dostanu následující chybu

unable to open display "".

Máte představu, co se děje/co se děje? Nějaké další návrhy, jak to udělat?

67
AngryBird

Chcete-li monitor vypnout v konzole, příkaz je následující:

Sudo vbetool dpms off

Chcete-li znovu získat ovládání konzole stisknutím klávesy Enter, doporučuji

Sudo sh -c 'vbetool dpms off; read ans; vbetool dpms on'
64
enzotib

Zkuste tyto příkazy ...

Vypnout:

xset -display :0.0 dpms force off 

Zapnout:

xset -display :0.0 dpms force on 

Pokud se váš displej vypne a okamžitě se znovu zapne, zkuste před vypnutím obrazovky následující postup, který prodlužuje 1 sekundu. To dává šanci, aby všechny události byly zpracovány serverem X před vypnutím displeje.

sleep 1 && xset -display :0.0 dpms force off 
37
Glauber Cardoso

Příkaz xset uvedený v jiných odpovědích vypne všechny monitory, pokud máte více monitorů. Pokud však chcete vypnout pouze jeden nebo několik monitorů, měli byste použít xrandr.

První běh xrandr -q příkaz, který zobrazí seznam všech monitorů a jejich aktuální nastavení zobrazení. Na začátku každého detailu monitoru najdete název monitoru nastavený systémem. Musíte to sledovat.

Mám dva monitory (jeden je připojen k portu DVI a druhý k portu VGA) a při spuštění příkazu vidím toto:

Screen 0: minimum 320 x 200, current 1360 x 768, maximum 2726 x 2726
DFP1 connected 1360x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 304mm x 228mm
  1360x768    59.7*+
  ... (more details are shown here, but I have hidden it)

CRT1 connected 1360x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 410mm x 230mm
  1360x768    59.8*+  60.0 
  ... (more details are shown here, but I have hidden it)

Na tomto výstupu je monitor připojený k portu DVI označen jako DFP1 a další jako CRT1. Pokud tedy chci vypnout sekundární monitor (tj. CRT1) Spustil jsem tento příkaz:

xrandr --output CRT1 --off

pokud chcete znovu zapnout tento monitor, pak jste spustili tento příkaz:

xrandr --output CRT1 --auto
31
Harshith J.V.

Právě jsem nainstaloval Ubuntu Server 18.04.1 (žádné GUI, X, ani nic grafického) a po minulé noci, kdy jsem se zlomil záda a pokusil se vypnout obrazovku, jsem konečně našel magický příkaz:

setterm --blank 1

Po provedení příkazu se obrazovka automaticky každou minutu vypne (pokud je nečinná).


A ještě lépe, pokud chcete, aby se příkaz spouštěl automaticky při bootování, můžete jej přidat do GRUB příkazový řádek, abychom tak mohli upravit následující soubor:

Sudo nano /etc/default/grub

Až tam budete, stačí přidat consoleblank=60 to GRUB_CMDLINE_DEFAULT, mělo by to vypadat takto:

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet consoleblank=60"

Poté soubor zavřete a uložte, poté stačí spustit Sudo update-grub a voila, při každém spuštění se obrazovka automaticky vypne každých 60 sekund. (znovu, pokud je nečinný).

A takto (přidání consoleblank do GRUB) funguje i ze vzdálených terminálů (ssh).

Užívat si! (znovu)

14
Boy Graffity

Pokud máte více monitorů, použijte toto:

Vypnutí druhého monitoru:
(Za předpokladu, že CRT-0 je váš levý monitor a CRT-1 je váš pravý monitor)
xrandr --output CRT-1 --off
Zapnutí druhého monitoru:
xrandr --output CRT-1 --right-of CRT-0 --auto
Tímto způsobem xrandr ví, že nekopíruje první obrazovku.

6
Darksworm

Prázdná obrazovka po 1 minutě a po 2 minutách ji vypněte. Každé stisknutí tlačítka jej znovu zapne. Po restartu proveďte automatické spuštění.

Kouzelný příkaz, co bude dělat celou práci:

setterm --blank 1 --powerdown 2

Pokud se vyskytne chyba: setterm: terminál xterm-256color nepodporuje --blank

 • Pravděpodobně se pokoušíte tento příkaz SSH. Musíte jej spustit z místního počítače nebo provést další fázi této příručky.

Nechte to auto-start

Vložit příkaz do spustitelného souboru. Uložte jej například do skryté složky vašeho domovského adresáře /home/USER/.boot-scripts/screen-off.sh

#!/bin/bash
setterm --blank 1 --powerdown 2

A vytvořte soubor skriptu spustitelný pomocí systemctl. Vytvořte soubor /etc/systemd/system/screen-off.service

[Unit]
Description=Blank screen after 1 min and turn it off after 2 min. Any keypress will turn it back on.
After=ssh.service

[Service]
Type=oneshot
Environment=TERM=linux
StandardOutput=tty
TTYPath=/dev/console
ExecStart=/home/USER/.boot-scripts/screen-off.sh

[Install]
WantedBy=local.target

Zajistěte, aby byl spustitelný:

  Sudo chmod +x /home/USER/.boot-scripts/screen-off.sh
  Sudo chmod +x /etc/systemd/system/screen-off.service

A konečně to bude fungovat a povoleno při spuštění:

Sudo systemctl start screen-off.service
Sudo systemctl enable screen-off.service

Postup deaktivace:

Sudo systemctl disable screen-off.service
0
Marek Vach

Měl jsem stejný problém. Zjistil jsem, že v mém notebooku (starý Acer aspire) je podporováno výchozí tlačítko screentoggle. Může to být něco jako fn+F6.

Toto řešení pravděpodobně nefungovalo zpět v den. Doufám, že to pomůže každému, kdo narazí na tento problém.

0
DutchJelly