it-swarm.dev

Použít zkratky v popisu termínů?

Každý, kdo zná způsob použití zkratek na popisech podmínek? To je možné?

1
Sergio Soares

Věřím, že by mělo fungovat následující:

<?php
  $content = apply_filters('the_content', $content);
  $content = str_replace(']]>', ']]&gt;', $content);
?>

Dalo by se to v šabloně v závislých funkcích.

Toto jsem napsal zde a zde , kde je záměr psát obsah z get_the_content() (raw) ekvivalentním způsobem k the_content() (mimo jiné: analyzované zkratky).

Hodně štěstí!

1
Tom Wright

Nejsem si jistý, jestli je to jen kód, který je potřebný, ale Hybrid má tento filtr mod pro takové:

add_filter( 'term_description', 'do_shortcode' );

Pokud to nebude fungovat, pokusím se důkladněji přejít na kód.

0
Rarst