it-swarm.dev

Jak lze nainstalovat soubor .bin?

Chci aktualizovat Acrobat Reader pro Firefox, ale stahování má .bin rozšíření. Jak jej mohu nainstalovat?

106
Karthick Bala

Přejděte do terminálu a zadejte následující příkaz do adresáře, kde je soubor bin,

chmod a+x name_of_file.bin

Pak to spusťte písemně

./name_of_file.bin

Pokud se zobrazí chyba oprávnění nebo jednáte s instalačním programem, který provádí změny v celém systému, bude pravděpodobně nutné spustit aplikaci s oprávněními root:

 Sudo ./name_of_file.bin
146
karthick87

Klikněte pravým tlačítkem a vyberte vlastnosti, poté přejděte na kartu oprávnění a zaškrtněte políčko Povolit excecuting.

enter image description here

Nyní dvakrát klikněte na soubor a vyberte Spustit.

Některé binární soubory vyžadují spuštění z terminálu. Pokud je to váš případ .bin soubor nebo nic se nestane po dvojitém kliknutí, přetáhněte soubor do nového okna terminálu a spusťte jej stisknutím 'Return'. Výstup by měl poskytnout vodítko, co se děje.

17
Lincity

Chci aktualizovat čtečku Acrobat pro Firefox.

Adobe Reader je k dispozici v Software Center .

4
Clay Smalley

řešení, které pro mě funguje:

Sudo bash xxx.bin
2
Dika

Důležitá poznámka: Toto je relevantní pouze pro balíčky, které nemají 64bitovou verzi (např. Acrobat Reader). Instalace ia32-libs není nutná, pokud si můžete stáhnout 64bitový spustitelný soubor a/nebo pokud používáte 32bitový systém.


Pokud váš 64bitový Ubuntu nemá nainstalován následující balíček, nebudete mít přístup k Acrobat Reader.

Postupujte podle následujících pokynů:

Sudo apt-get install ia32-libs
chmod a+x yourfile.bin
Sudo ./yourfile.bin
2
Pragnesh Karia

změňte oprávnění souboru ke spustitelnému pomocí terminálu

zkopírujte soubor .bin nebo .run na libovolné místo a otevřete terminál

V terminálu typu ls se zobrazí všechny soubory v tomto adresáři a poté se změní oprávnění root podle ukázky níže

Sudo su

chmod a+x filename.bin

pak

./filename.bin 

tímto způsobem můžete ve svém ubuntu spouštět bin nebo spouštět soubory

1

Pokud sem přistoupíte, protože chcete globálně nainstalovat jakýkoli binární soubor, použijte příkaz install.

Sudo install ./mybin /usr/bin/

Příkaz install se používá ke kopírování souborů, a to pomocí kombinace několika příkazů do jednoho, aby byly snadno použitelné, tj. cp, chown, chmod a strip.

1
Afr

Nejprve přejděte na umístění souboru

jako kdyby váš soubor stahoval, otevřete terminál a postupujte podle níže uvedených kroků

[email protected]:~$cd ~
[email protected]:~$cd /home/user/Downloads

pak změňte vyhlídky souboru .bin tak, aby byly prováděny terminálem

[email protected]:~$chmod a+x ./filename.bin -R 

nyní můžete tento soubor spustit prostřednictvím terminálu

[email protected]:~$./filename.bin
0