it-swarm.dev

Jak nainstalovat uTorrent krok za krokem?

Snažím se nainstalovat uTorrent místo použití torrent aplikací a právě jsem vyšel ze systému Windows sedm, může mi někdo pomoct?

65
Glen

Tento stručný návod ukazuje, jak nainstalovat a používat uTorrent v Ubuntu 11.10.

cd Downloads

wget http://download.uTorrent.com/linux/uTorrent-server-3.0-25053.tar.gz

Dále spusťte níže uvedené příkazy a extrahujte soubory uTorrent do adresáře/opt.

Sudo tar xvzf uTorrent-server-3.0-25053.tar.gz -C /opt/

Poté spusťte níže uvedené příkazy a změňte oprávnění ve složce uTorrent-server.

Sudo chmod -R 777 /opt/uTorrent-server-v3_0/

Poté spusťte níže uvedené příkazy a propojte server uTorrent s adresářem/user/bin.

Sudo ln -s /opt/uTorrent-server-v3_0/utserver /usr/bin/utserver

Nakonec spusťte níže uvedené příkazy a spusťte uTorrent.

utserver -settingspath /opt/uTorrent-server-v3_0/

Pokud se vám objeví chyba o balíčku libssl.so, spusťte níže uvedené příkazy a zkuste jej spustit znovu.

Sudo apt-get install libssl0.9.8:i386

Po spuštění serveru uTorrent otevřete webový prohlížeč (Firefox) a zadejte níže uvedenou adresu.

http://localhost:8080/gui/

Uživatelské jméno je admin a pole pro heslo zůstane prázdné. enter image description here

První věc, kterou budete chtít udělat, je určit složku pro stahování. Klikněte na tlačítko „Nastavení“.

enter image description here Poté přejděte dolů na „Adresáře“ a určete složku pro stahování. enter image description here

Toto bylo ověřeno a zkontrolováno. Funguje správně

enter image description here

77
One Zero

uTorrent není určen pro operační systém Linux z toho, co jsem si přečetl, nebo to není dobře podporováno/jednoduché na instalaci, ale můžete jej importovat pomocí vína. Pokud nemáte víno, můžete jej nainstalovat zkopírováním a vložením následujících příkazů do terminálu:

Sudo apt-get install wine
wget http://www.uTorrent.com/downloads/complete/os/windows

Poté přejděte do/home/username/a klikněte na spustitelný soubor systému Windows a otevřete u vína. Upřímně řečeno, protože víno má tendenci používat slušné množství RAM, jen bych se držel Transmise).

7
BH2017

běh

Sudo tar -xvf uTorrent-server-3.0-25053.tar.gz -C /opt/

bez funkce -z.

pokud funkce -C nefunguje, můžete ji pouze dehtu,

Sudo mkdir /opt/uTorrent-server-v3_0/

pak

Sudo mv /where-ever-you-tar'd-the-file/ /opt/uTorrent-server-3_0/

kdykoli nevíte, co příkaz dělá, můžete vždy zkontrolovat funkci nápovědy. ex:

mkdir --help
mv --help
5
whatiwonder

To by také mohl být problém při pokusu o spuštění 32bitového spustitelného souboru na 64bitové architektuře.

Zkuste nainstalovat ia32-libs

Sudo apt-get install ia32-libs

To nainstaluje 32bitové knihovny a snad vám umožní spustit spustitelný soubor.

2
jenovachild