it-swarm.dev

Nahraďte „& lt;“ a „& gt;“ za „<“ a „>“ v serveru sql

Ahoj jsem nový xml 

Mám takový dotaz 

SELECT ProjectId, 
    ProjectCode, 
    ProjectName, 
    TechId, 
   -- LocationId, 

   ( SELECT GeoId,PoliticalDivisionId ,GeographicLocationName,IsoCode,Longitude,Latitude,ParentLocationId,
    t2.CreatedBy,t2.CreatedOn,t2.LastUpdatedBy,t2.LastUpdatedOn
  FROM GeographicLocation t2
  WHERE GeoId = t1.LocationId
  FOR XML PATH('Location') ),
    RtoId, 
    CreatedBy,
    CreatedOn,
    LastUpdatedBy,
    LastUpdatedOn
FROM Project t1
where ProjectId=1
FOR XML PATH('ProjectInfo')

vrátí xml jako 

<ProjectInfo>
<ProjectId>1</ProjectId>
<ProjectCode>US-W1-00001</ProjectCode>
<ProjectName>Rees</ProjectName>
<TechId>1</TechId>
&lt;Location&gt;&lt;GeoId&gt;235&lt;/GeoId&gt;&lt;PoliticalDivisionId&gt;2&lt;/PoliticalDivisionId&gt;&lt;GeographicLocationName&gt;UNITED STATES&lt;/GeographicLocationName&gt;&lt;IsoCode&gt;US&lt;/IsoCode&gt;&lt;/Location&gt;
<RtoId>3</RtoId>
<CreatedBy>1</CreatedBy>
<CreatedOn>2013-06-30T20:55:21.587</CreatedOn>
<LastUpdatedBy>1</LastUpdatedBy>
<LastUpdatedOn>2013-06-30T20:55:21.587</LastUpdatedOn>

tagy prject jsou zobrazeny ve tvaru <a>. Ale vnitřní značky umístění jsou zobrazeny jako „<“ a „>“, jak je mohu nahradit znaky <a>

Update : v otázce došlo k malé chybě. vnitřní xml nebylo pro rtoid, bylo to pro Location 

Aktualizoval jsem dotaz jako 

SELECT ProjectId, 
    ProjectCode, 
    ProjectName, 
    TechId, 
   -- LocationId, 

   replace(replace( ( SELECT GeoId,PoliticalDivisionId ,GeographicLocationName,IsoCode,Longitude,Latitude,ParentLocationId,
    t2.CreatedBy,t2.CreatedOn,t2.LastUpdatedBy,t2.LastUpdatedOn
  FROM GeographicLocation t2
  WHERE GeoId = t1.LocationId
  FOR XML PATH('Location') ), '&lt;', '<'), '&gt;', '>'),
    RtoId, 
    CreatedBy,
    CreatedOn,
    LastUpdatedBy,
    LastUpdatedOn
FROM Project t1
where ProjectId=1
FOR XML PATH('ProjectInfo')

ale stále je to stejné 

10
Kuntady Nithesh

Myslím, že správný způsob používá TYP Směrnice

SELECT ProjectId, 
    ...,
   ( SELECT Geo, ...
    FROM GeographicLocation t2
    WHERE GeoId = t1.LocationId
    FOR XML PATH('Location'), TYPE),
    RtoId,           ^^^^
    ...
FROM Project t1
where ProjectId=1
FOR XML PATH('ProjectInfo') 
13
Savva Sergey

Zjistil jsem, že je explicitně nahrazuji:

select ProjectId, ProjectCode, ProjectName, TechId,
    replace(replace(RtoId, '&lt;', '<'), '&gt;', '>') as RtoId, 
    . . .
from (<your query here>)
9
Gordon Linoff
  SELECT ProjectId, 
    ProjectCode, 
    ProjectName, 
    TechId, 
   -- LocationId, 
   replace(replace(( SELECT GeoId,PoliticalDivisionId ,GeographicLocationName,IsoCode,Longitude,Latitude,ParentLocationId,
    t2.CreatedBy,t2.CreatedOn,t2.LastUpdatedBy,t2.LastUpdatedOn
  FROM GeographicLocation t2
  WHERE GeoId = t1.LocationId
  FOR XML PATH('Location') ), '&lt;', '<'), '&gt;', '>')
    RtoId, 
    CreatedBy,
    CreatedOn,
    LastUpdatedBy,
    LastUpdatedOn
FROM Project t1
where ProjectId=1
FOR XML PATH('ProjectInfo')
3
Hiren Dhaduk

formátovat data do xml, použít cast (@ xml jako xml).

1
user2384628
SELECT ProjectId,
    ProjectCode, 
    ProjectName, 
    TechId, 
   -- LocationId, 
   cast(( SELECT GeoId,PoliticalDivisionId ,GeographicLocationName,IsoCode,Longitude,Latitude,ParentLocationId,
    t2.CreatedBy,t2.CreatedOn,t2.LastUpdatedBy,t2.LastUpdatedOn
  FROM GeographicLocation t2
  WHERE GeoId = t1.LocationId
  FOR XML PATH('Location') ) as xml),
    RtoId, 
    CreatedBy,
    CreatedOn,
    LastUpdatedBy,
    LastUpdatedOn
FROM Project t1
where ProjectId=1
FOR XML PATH('ProjectInfo')
0
Nikls

Zkuste to prosím:

(SELECT GeoId,PoliticalDivisionId ,GeographicLocationName,IsoCode,
    Longitude,Latitude,ParentLocationId,
    t2.CreatedBy,t2.CreatedOn,t2.LastUpdatedBy,t2.LastUpdatedOn
  FROM GeographicLocation t2
  WHERE GeoId = t1.LocationId
    FOR XML PATH('Location'), type
    ).value('(./text())[1]','varchar(max)')
0
TechDo