it-swarm.dev

Jak lze zobrazit/skrýt určitý obsah na základě pole Možnosti motivu?

Stavím stránku s motivem motivu pro mé téma a podařilo se mi, aby většina z nich fungovala dobře. Ale teď se snažím ukázat a skrýt určité části mého tématu na základě jednoduchého zaškrtávacího políčka. Příklad:

Zobrazit posuvník doporučeného obsahu? - Ano ne

Když uživatel vybere ano, chci povolit následující kód v určité šabloně mého motivu:

<?php locate_template( array( 'includes/slider.php'), true ) ?>

Jak tedy mohu tento kód zabalit tak, aby se zobrazoval pouze po klepnutí na tlačítko Ano? Myslím, že je to nějaký podmíněný výrok, ale teď mám představu, jak k tomu přistupovat. Protože nemohu psát php, potřebuju s tím nějakou pomoc :) Jméno volby se nazývá bpslick_featured.

Díky předem!

1
Bowe Frankema

@ Bowe

Budete muset vytvořit pole ve funkci voleb pro zaškrtávací políčko a dát mu výchozí stav a přiřadit mu typ zaškrtávacího políčka. Zde je ukázka za předpokladu, že již máte kód pro admin panel

<?php
// Set variables for the options panel
$themename = "your_theme_name";
$themeshortname = "yt";
$mythemeoptions = array();

//The Option function
function cool_theme_options() {
global $themename, $themeshortname, $mythemeoptions;

$themeoptions = array (

array( "name" => __('Show featured content slider','your_theme_name'),
"desc" => __('When checked, the slider will be added to the home page.','your_theme_name'),
"id" => "show_featured_slider",
"std" => "false",
"type" => "checkbox"
  ),
 );
}

//The Option Form

function my_cool_theme_admin() {

 global $themename, $themeshortname, $themeoptions;

 // Saved or Updated message
 if ( $_REQUEST['saved'] ) echo '<div id="message" class="updated fade"><p><strong>'.$themename.' settings saved.</strong></p></div>';
 if ( $_REQUEST['reset'] ) echo '<div id="message" class="updated fade"><p><strong>'.$themename.' settings reset.</strong></p></div>';

 // The form
 ?>

 <div class="wrap">
 <h2><?php echo $themename; ?> Options</h2>

 <form method="post">

 <?php wp_nonce_field('theme-save'); ?>
 <table class="form-table">

 <?php foreach ($themeoptions as $value) {

  // Output the appropriate form element
  switch ( $value['type'] ) {

   case 'text':
   ?>

   <tr valign="top">
    <th scope="row"><?php echo $value['name']; ?>:</th>
    <td>
     <?php foreach ($value['options'] as $key=>$option) {
      if ($key == get_option($value['id'], $value['std']) ) {
       $checked = "checked=\"checked\"";
      } else {
       $checked = "";
      }
      ?>
      <input type="radio" name="<?php echo $value['id']; ?>" value="<?php echo $key; ?>" <?php echo $checked; ?> /><?php echo $option; ?><br />
     <?php } ?>
     <?php echo $value['desc']; ?>
    </td>
   </tr>
   <?php
   break;

   case "checkbox":
   ?>
   <tr valign="top">
    <th scope="row"><?php echo $value['name']; ?></th>
    <td>
     <?php
     if(get_option($value['id'])){
      $checked = "checked=\"checked\"";
     } else {
      $checked = "";
     }
     ?>
     <input type="checkbox" name="<?php echo $value['id']; ?>" id="<?php echo $value['id']; ?>" value="true" <?php echo $checked; ?> />
     <?php echo $value['desc']; ?>
    </td>
   </tr>
   <?php
   break;

   default:
   break;
  }
 }
 ?>

 </table>

 <p class="submit">
  <input name="save" type="submit" value="Save changes" class="button-primary" />
  <input type="hidden" name="action" value="save" />
 </p>

 </form>

 <form method="post">
  <?php wp_nonce_field('theme-reset'); ?>
  <p class="submit">
   <input name="reset" type="submit" value="Reset" />
   <input type="hidden" name="action" value="reset" />
  </p>
 </form> 

Dále přidejte funkci v function.php, která zavolá jezdce, pokud je políčko zaškrtnuto.

<?php

function cool_theme_slider_option() {
 // load the custom options
 global $themeoptions;
 foreach ($themeoptions as $value) {
  $$value['id'] = get_option($value['id'], $value['std']);
 }

   if ($show_featured_slider == 'true') {

    locate_template( array( 'includes/slider.php'), true )

   }
} // end function

add_action('wp_head', 'cool_theme_slider_option');

?>

Tento kód nebyl zkontrolován, aby se ujistil, že funguje přesně tak, jak je, ale měl ukázat příklad použití volby zaškrtávacího políčka ve vašem motivu.

2
Chris_O