it-swarm.dev

Seznam kategorií a vyloučení kategorií dítěte

Níže uvedený skript vytvoří seznam kategorií na webu (s výjimkou těch, které jsou v "nezařazené").

Pokud je to možné, chtěl bych ho upravit tak, aby obsahoval pouze kategorie nejvyšší úrovně (žádné kategorie pro děti) ...

  $cat_args = array('orderby' => 'name', 'show_count' => $c, 'hierarchical' => $h);
  $cat_args['title_li'] = '';
  $cat_args['exclude_tree'] = 1;
  wp_list_categories(apply_filters('widget_categories_args', $cat_args));
2
Scott B

Po nějaké zkoušce a omylu to je to, co je potřeba, aby to fungovalo ...

  $cat_args = array('orderby' => 'count');
  $cat_args['title_li'] = '';
  $cat_args['exclude_tree'] = 1;
  $cat_args['exclude'] = 1;
  $cat_args['depth'] = 1;
  wp_list_categories(apply_filters('widget_categories_args', $cat_args));
2
Scott B
$cat_args = array('orderby' => 'name', 'show_count' => $c, 'hierarchical' => $h);
$cat_args['title_li'] = '';
$cat_args['exclude_tree'] = 1;
$cat_args['depth'] = 1;
wp_list_categories(apply_filters('widget_categories_args', $cat_args));

Přidal jsem argument „hloubka“ do vašeho pole. Podívejte se na Codex stránku pro úplnou dokumentaci funkce.

0
Philip Downer